Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Erik Brilman dorpsbrandwacht

in Bathmen

Erik Brilman dorpsbrandwacht

BATHMEN – Na het succes van het project in Olst-Wijhe heeft ook Bathmen nu een eigen dorpsbrandwacht. Het is Erik Brilman, geboren en getogen Bathmenaar en al 22 jaar actief bij de vrijwillige brandweer. Hij gaat namens Brandweer IJsselland in zijn eigen woonomgeving een bijdrage leveren aan het vergroten van de brandveiligheid. Bewust maken van risico’s en aangeven wat mensen zelf kunnen doen om dat risico te beperken speelt daarbij een belangrijke rol.

‘Ik vind het contact met mensen leuk en wil graag wat voor anderen kunnen betekenen. Wanneer mensen vragen hebben over bijvoorbeeld de brandveiligheid van hun woning en welke preventieve maatregelen ze moeten nemen, kunnen ze contact zoeken met mij. Als dorpsbrandwacht houd ik me vooral bezig met adviezen en voorlichting over niet-spoedeisende thema’s’, vertelt Erik.

 

Behoefte peilen

Dorpsbrandwachten zijn een relatief nieuw fenomeen in IJsselland. Een vast takenpakket is er nog niet. ‘Die vrije invulling biedt mooi de gelegenheid om aan te sluiten bij dat waar mensen het meest behoefte aan hebben. Zo kunnen we vraaggericht aan de slag.’

 

Aanspreekpunt

De kersverse dorpsbrandwacht ziet zichzelf in eerste instantie vooral als aanspreekpunt voor inwoners met vragen over brandweerzaken, met name in de preventieve sfeer. Naast de informatie die hij zelf kan geven op basis van kennis en jarenlange ervaring, maakt Erik gebruik van de deskundigheid van zijn collega’s uit het korps als dat nodig is. ‘Ik denk bijvoorbeeld aan verzoeken om voorlichting te geven op scholen of bijeenkomsten of samen met bewoners een woningcheck doen. De ene keer kan ik dat zelf oppakken en een andere keer zal ik de vraag doorsluizen. Dan vervul ik een coördinerende rol.’

 

Project

Het project Dorpsbrandwacht startte in 2013 in Olst-Wijhe. Daar is dorpsbrandwacht Greet Knol inmiddels een bekende verschijning. Het doel van het project is het vergroten van het risicobewustzijn op het gebied van brand. Onder meer door de inzet van dorpsbrandwachten investeert de brandweer op activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van brand. Door goede voorlichting en eenvoudig uitvoerbare adviezen krijgt brandveilig wonen een belangrijke impuls.

 

Contact

Dorpsbrandwacht Erik Brilman is telefonisch bereikbaar via 06-23784700 en per e-mail via brilmanbathmen@gmail.com. Informatie over brandveilig leven is ook te vinden op de website van Veiligheidsregio IJsselland.