Feesten en vasten

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – Komend weekend is het tijd voor carnaval. Velen zijn daar al heel lang druk mee. Het is een feest dat vooral in het katholieke zuiden groot is, maar ook in Bathmen weten we er raad mee.Carnaval gaat vooraf aan een periode van vasten. De vastentijd duurt 40 dagen en is bedoeld om bewust te worden van wat Jezus heeft doorgemaakt voordat Hij werd gekruisigd. Bewust worden ook van het lijden van mensen in deze tijd. Bewust worden van de nood van deze wereld.

Het is goed om feest te vieren. Jezus’ eerste actie waar de Bijbel over vertelt, was op een bruiloftsfeest! Ondanks alle ellende op persoonlijke en wereldlijke schaal is het belangrijk om te vieren wat er te vieren valt. In de kerk zijn er heel veel feesten gelukkig.

Het is ook goed om af en toe stil te staan bij lijden, onrechtvaardigheid, hoe we in het leven staan. Op 6 maart 18.30 uur wordt in de kerk een sobere maaltijd gehouden. Dat is de aftrap voor de lijdenstijd. In de periode van vasten gaan 40 gezinnen 40 dagen lang proberen om 40% minder (rest)afval te produceren. Een leuke uitdaging. Er is vast nog wel plek voor meer enthousiastelingen. Dus voel je wel-kom!