Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Fietsen maar!

BATHMEN – De Stichting Vrienden van ’t Dijkhuis heeft, mede gefinancierd door het Coöperatiefonds Rabobank Salland, een tweede fietslabyrint geschonken aan het ’t Dijkhuis. Bewoners kunnen, met behulp van het fietslabyrint, virtuele tochten maken door steden en natuurgebieden. Het beeldscherm waarop de fietsroutes worden getoond, is aangesloten op een bewegingstrainer. Deze mooie fietservaring brengt ‘buiten naar binnen’! Draagt u ’t Dijkhuis ook een warm hart toe? Word dan donateur van Stichting Vrienden van ’t Dijkhuis. Kijk voor meer informatie op vriendenvanhetdijkhuis.nl