Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Fietstocht met jubilerende VogelWerkGroep Bathmen


Bathmen – Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de VWG Bathmen is opgericht. 50 jaar betekent evenveel jaren activiteiten in en rondom Bathmen. Al sinds de oprichting zijn er vanzelfsprekend leden, maar ook donateurs. Mede door de vele donateurs kunnen we onze activiteiten bekostigen. Vele nestkasten zijn en worden van dat geld door de leden gebouwd. Die hangen bijvoorbeeld bij de Beekhof, begraafplaats en in het bos tegenover de manege. En niet te vergeten de uilenkasten, vaak op boerenerven geplaatst. Jaarlijks worden de nestkasten gecontroleerd en schoongemaakt.


De leden van de VWG doen ook enthousiast mee aan landelijke vogelprojecten. Te denken valt aan tellingen van vogels. In het voorjaar doen we mee met de zogenaamde M.U.S. telling (Meetnet Urbane Soorten). Vroeg in de ochtend worden op verschillende plekken in het dorp Bathmen de vogels in kaart gebracht. In de herfst doen we mee met Euro Birdwatch (Europese teldag van trekvogels) en in de winter is er de P.T.T. (Punt Transect Telling). Deze telling, waaraan we al sinds 1978 meedoen, vindt rondom Bathmen en in Het Oostermaet plaats. Alle gegevens samen geven een goed beeld van de vogelstand door de jaren heen.
Om de donateurs op de hoogte te houden van de activiteiten is er sinds 40 jaar “In de Kijker”, ons clubblaadje dat drie keer per jaar bij leden en donateurs in de bus komt. Daarnaast zijn er in de loop van de jaren excursies geweest voor leden en donateurs en zo nu en dan werden er donateursavonden met een spreker gehouden.
50 jaar bestaan betekent helaas dat veel leden van het eerste uur er niet meer zijn. Even leek het dat de Uilenwerkgroep binnen onze vereniging ook moeilijke tijden tegemoet zou gaan. Veel leden werden te oud om nog een ladder op te gaan om de kasten op te hangen en te controleren. Gelukkig is dat tij gekeerd door de komst van een grote groep nieuwe leden. Er zijn zelfs nieuwe manieren ontwikkeld om bijvoorbeeld predatie door steenmarters tegen te gaan. En om minder vaak op een ladder te moeten is een camera op een stok geplaatst om toch in een kast te kunnen kijken of er wordt gebroed. Binnen de VWG is er een lid bevoegd om steen- en kerkuilen te ringen. In deze krant kon u enige tijd geleden al lezen over bezoek aan de Padvinderij en Looschool waarbij de kinderen uitleg kregen en uilenballen konden onderzoeken.
Om het 50 jarig bestaan te vieren organiseert de Vogelwerkgroep een fietstocht waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.
Datum fietstocht: 8 juni 2024
Starttijd: 14.00 uur op de Brink in Bathmen
Koffiepauze: ergens onderweg
Eindtijd: uiterlijk 16.30 uur terug op de Brink
Onder leiding van iemand van de vogelwerkgroep fietsen we langs plekken waar we mogelijk vogels kunnen horen en zien. Bijvoorbeeld langs boerderijen waar uilenkasten hangen. Wilt u meefietsen, meld u zich dan even voor 3 juni 2024 aan d.m.v. een mail naar meulemanelly@gmail.com. Bij regen gaat de fietstocht helaas niet door.