Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Freek Grotenhuis: ‘Een jaar lang nodig gehad om van één l twee l’en te maken’

Foto: Willeke Dassen-Stegink heeft nieuwe naambord Bolle-stuw onthuld onder toeziend oog van Freek Grotenhuis (foto Otto Westra).

Door Evert van de Weg

BATHMEN – Op maandag 16 mei stond er bij een stuw aan de Schipbeek, niet ver van de plek richting Loo waar de Oude Schipbeek in de Schipbeek uitmondt, een groepje mensen die getuige waren van het herstellen van een storende fout in de naamgeving van die stuw. Freek Grotenhuis, jarenlang werkzaam bij het Kadaster, had heel grondig uitgezocht dat de naam van die stuw De Bollestuw moest zijn en niet de Bolestuw, zoals heel lang op het naambord bij de stuw had gestaan. Er waren ook vertegenwoordigers van het Waterschap Rijn en IJssel aanwezig, die aan de naamswijziging hebben meegewerkt.

Freek Grotenhuis: “Het Waterschap De Schipbeek, later opgegaan in Waterschap Rijn en IJssel, legde in 1969 hier een mooie nieuwe stuw aan en op het naambord kwam de naam Bolestuw te staan. Die naam was veel Bathmenaren een doorn in het oog, want ze wisten bijna zeker dat de goede naam ‘Bollestuw’ moest zijn, naar de gelijknamige en op een paar honderd meter afstand gelegen boerderij De Bolle. Er zijn dan toen ook verschillende keren pogingen gedaan om het Waterschap die naam te laten veranderen, maar zonder resultaat.”
De ook aanwezige huidige bewoonster van boerderij De Bolle, Willeke Dassen – Stegink, vulde aan: “Ook mijn ouders hebben indertijd serieus geprobeerd de naam op de borden te laten veranderen, maar ook zij kregen geen poot aan de grond. Na nog enkele vergeefse pogingen hebben ze het er toen maar bij laten zitten.”
Het Waterschap leek ook goede redenen te hebben, want op historische kaarten, zoals topografische kaarten staat vanaf 1889 de naam ‘’de Bole” met één l vermeld.
Freek Grotenhuis: ,,Maar in 1993 gaf de Oudheidkundige Kring Bathmen, na grondig onderzoek van hun prominente lid Roel Boonstra, een kaart uit met boerderijnamen en daar stond heel duidelijk op dat al sinds 1726 de naam van die boerderij echt De Bolle was. Al met al was dat voor mij aanleiding om de laatste jaren verder grondig onderzoek te doen om die verandering erdoor te krijgen en ik heb dat vastgelegd in een notitie van augustus 2021″

Freek nam gewapend met dit doortimmerde document contact op met het Waterschap. De heer Jan van der Schoot was al op de hoogte van de perikelen rondom de naam en gewapend met de notitie van Freek kon hij de juiste mensen van het Waterschap overtuigen dat de naam Bollestuw, met 2 ll’s dus, de enig juiste was en toen was het Waterschap om.

Ter plekke legde de ook aanwezige Jan van der Schoot uit, dat de fout in de topografische kaart wel het gevolg moet zijn geweest van een ordinaire vergissing, maar dat het Waterschap zich baseert op de officiële topografische kaarten.
Freek Grotenhuis legde vervolgens nog even uit dat het bij de stuw staande bord met fietsknooppunten van Fietsroutenetwerk Salland óók dezelfde foute spelling Bolestuw had, maar dat ook dat bord snel is aangepast, in dit geval met heel efficiënte hulp van Batummer Wilco van der Wal. En toen was het de hoogste tijd om Willeke Dassen – Stegink van woonboerderij De Bolle het nieuwe bord van het Waterschap onder applaus te laten onthullen. In haar korte dankwoord zei Willeke dat ze blij was, dat, in de geest van haar ouders, nu toch maar mooi de enig juiste naam op het bord met de deskundige hulp van Freek Grotenhuis is komen te staan.