Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Gaat Bathmen gezamenlijk de jaarwisseling vieren?

Silvester…… Bathmen telt af!

BATHMEN – Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en toch is er al een initiatief om gezamenlijk het eind van 2017 te gaan vieren. Bathmen is altijd in voor nieuwe dingen, zeker wanneer ‘saamhorigheid’ aan de orde is. Zo dacht in ieder geval Sanne van Toor uit de Oranjebuurt. Ze kreeg het idee om met een heleboel andere Bathmenaren gezamenlijk de overgang van 2017 naar 2018 te gaan vieren. Kortom een Silvesteravond houden op een centrale plek en dan kom je in Bathmen al snel uit op de Brink.Het idee van Sanne van Toor is afgelopen week door een twintigtal Bathmenaren tegen het licht gehouden en het lijkt er op dat er realiseringskansen zijn. Er is overleg met de gemeente geweest en vergunningtechnisch lijken er in eerste instantie geen problemen. Over vorm en inhoud van de Silvesteravond, waarbij het gezamenlijk aftellen centraal zal staan, zal nog veel en lang gesproken moeten worden. In ieder geval hebben de twintig Bathmenaren, die uit alle geledingen van de samenleving komen, er een goed gevoel aan over gehouden. Besloten is de haalbaarheid verder te onderzoeken. Dit brede ‘comité’ uit de Bathmense bevolking is gevarieerd en de samenstelling zal ongetwijfeld nog veranderen, want vele meningen zullen gepolst worden. Regelmatig zal er overlegd worden, want men is op tijd begonnen. Al riep één van de deelnemers, ‘Kijk maar uit, het jaar is zo om’. Via de Bathmense Krant wordt u op de hoogte gehouden.