Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Geen oude werktuigendag meer van koetsenvereniging

BATHMEN – Al zo’n kwart eeuw organiseerde koetsenvereniging d’ Olle Mölle in hartje zomer een oude werktuigendag om het publiek kennis te laten nemen van de geschiedenis van het boerenleven, vooral in oogsttijd. Eigenlijk stond dit gebeuren weer op 29 juli in de agenda maar helaas komt er een eind aan dit evenement.Dat heeft meerdere oorzaken: de mensen die jaarlijks meewerkten, onder andere samen met hun paard, voelen de ’tand des tijds’ en er is jammer genoeg geen aanwas meer. Ook wat de standhouders betreft, die rondom deze dag de oude ambachten presenteerden, wordt deelname minder. En dan als laatste en misschien nog wel het sterkste argument: de wet- en regelgeving waaraan ook deze club moet voldoen. Het aanvragen van een gemeentelijke vergunning, de aanwezigheid van EHBO, afzettingen plaatsen waardoor het publiek nog nauwelijks iets kon zien, laat staan contact hebben met de boeren. Qua verplichte kosten liep het de spuigaten uit, niet goed voor zo’n club! Vandaar het besluit om er mee te stoppen, hoewel met pijn in het hart!

De organisatie dankt het publiek, de medewerkers en de familie Tuller voor het belangeloos ter beschikking stellen van hun terrein, al jarenlang!