Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Geluidbeperkende maatregelen op de A-1 bij Bathmen

Bericht van de BVB

Door Tom Hulscher.

BATHMEN – Zoals bekend is de verbreding van de A-1 van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken in volle gang en deze verloopt bij Bathmen tot nu toe zonder grote verkeersproblemen. De winter moet echter nog wel komen…!De rijbaan richting Twente is vergevorderd en ter hoogte van de Biddemanskolk zijn bij ons de eerste wettelijk verplichte schermen aangebracht. Technisch is dit prima opgelost door de tunnel te verbreden met een randbalk waarop het glazen scherm is geplaatst. Aan de zuidkant prijkt nu ook in volle glorie de officiële naam op dit kunstwerk namelijk Biddemanskolk, in de volksmond ook bekend als ‘Boerentunnel’. Het aansluitende talud op de A-1 is met kunst en vliegwerk verbreed met grond, want de kans op verzakking aan de voet van het kunstwerk is groot. De beschikbare ruimte was smal en de eerste erosieverschijnselen zijn nu al zichtbaar met diepe sporen tot gevolg.

In het verlengde van het glazen scherm is inmiddels aan beide zijden het absorberende betonscherm geplaatst op die smalle strook opgebrachte grond. Hierbij valt op dat aan de onderzijde nu al een brede opening zit tussen het scherm en de opgebrachte grond. Het scherm is daar geluidtechnisch zo lek als een mandje, terwijl de grond plaatselijk nog verder zal inklinken.

Is hier bij de weliswaar moeilijke uitvoering wel voldoende rekening gehouden..?

Binnen afzienbare tijd wordt ook de rijbaan richting Deventer onderhanden genomen waarbij zich dezelfde problemen kunnen voordoen. Dat geluidslek moet dan wel gedicht zijn want achteraf is dat nauwelijks uitvoerbaar. En voor die tweede fase geldt natuurlijk: ‘Beter voorkomen dan genezen’!

Een moeilijke klus voor aannemer Heijmans die daar als wegenbouwer zijn ervaring kan inbrengen.

De Werkgroep A-1 van de B.V.B. heeft zich sterk gemaakt om Bathmen zoveel mogelijk te vrijwaren voor de extra geluidsoverlast die de verbreding van de A-1 veroorzaakt. Het resultaat hiervan zijn de wettelijk voorgeschreven geluidsschermen die geplaatst moeten zijn voordat de weg officieel wordt heropend. Bovendien zijn er bindende afspraken gemaakt voor bovenwettige maatregelen door diezelfde Werkgroep A-1, de Gemeente Deventer, de Provincie en Rijkswaterstaat. Hiervoor is een grondwal gepland in het verlengde van de absorberende betonschermen. Een mooi resultaat van de vasthoudende Werkgroep A-1. De uitvoering hiervan moet dan wel vóór 2024 zijn gerealiseerd. Zolang zullen we dus steeds meer last gaan ondervinden van het toenemende verkeerslawaai na opening van dit stuk autoweg in 2020. En dat is al heel gauw!

Nederland is momenteel in de greep van het stikstofprobleem met forse consequenties voor de bouw. Met allerlei noodmaatregelen probeert het kabinet die bouw nu weer vlot te trekken.

Een van die maatregelen is om in 2020 overdag de maximumsnelheid op autowegen te verlagen tot 100 km/uur. Voor Bathmen is dat een gunstige ontwikkeling zolang deze maatregel van kracht blijft. Ook mogen er voorlopig geen grondtransporten plaatsvinden, omdat dat extra stikstofuitstoot geeft. Bovendien moet die grond volgens de nieuwste regels eerst onderzocht worden op de aanwezigheid van vervuilende chemicaliën, de zgn. Pfas-norm. Gelukkig zijn de eisen hiervoor inmiddels verlaagd.

Maar welke grond heeft de Gemeente Deventer op het oog en wanneer komt die ter beschikking?

Al met al is er voor de Werkgroep A-1 genoeg werk aan de winkel om de zo zwaar bevochten maatregelen in de praktijk ook gerealiseerd te krijgen. Ik wens hen daar van harte alle succes mee!