Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Gemeentebelang wil opheldering voorrangsituatie in Bathmen

BATHMEN – Gemeentebelang is door verschillende inwoners van de Woertmansweg, Enklaan, Gorsselseweg, Deventerweg en Belangenvereniging Bathmen (BVB) benaderd wat de ontwikkelingen rondom voorrangssituatie van deze wegen in Bathmen zijn.De bestaande situatie (die in een structuurvisie en verkeersbesluit is vastgelegd) wordt volgens de inwoners zonder goed overleg aangepast. Gemeentebelang hecht er waarde aan dat inwoners betrokken worden bij besluitvorming ook in het kader van belangrijke verkeersbesluiten.

A.s. woensdagavond zal Gemeentebelang in de raadsvergadering het college van B en W van Deventer om opheldering vragen rondom de wijziging van de voorrangssituatie in Bathmen. Tevens vraagt Gemeentebelang zich af waarom de werkzaamheden nu net rondom de Bathmense Kermis gepland zijn.

De aangekondigde verkeersaanpassingen zullen een verbetering voor fietsers geven. Echter inwoners hebben grote bedenkingen en twijfels over de gevolgen in de kern van het dorp, waar in de nieuwe situatie het verkeer door geleid wordt.