Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

BATHMEN – Projectteam Dorpsagenda verzorgt op 5 maart een politieke avond in Het Café Braakhekke over een vitaal en leefbaar Bathmen.In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart presenteert het Projectteam Dorpsagenda op maandagavond 5 maart een politieke avond in het Café Braakhekke. Jan Medendorp van TV-Oost leidt deze avond.

Het projectteam Dorpsagenda gaat verder met het creëren van draagvlak voor de verschillende thema’s van de Dorpsagenda. Draagvlak is er niet alleen nodig in het dorp zelf, maar uiteindelijk ook van de politieke partijen die de nieuwe gemeenteraad gaan vormen. Hoe zat het ook alweer?

De Dorpsagenda is een lijst van thema’s waaraan Bathmen wil werken of al aan werkt om Bathmen vitaal en leefbaar te houden voor nu en in de toekomst. De gemeente Deventer stimuleert, begeleidt en stelt later eventueel middelen beschikbaar, maar neemt zelf geen initiatieven…… Dat moeten wij Battummers zelf doen.

Henk Nikkels: “Het is belangrijk dat we het met elkaar eens zijn over wat het betekent als je zegt dat Bathmen leefbaar en vitaal moet blijven. Alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat ze de leefbaarheid en de vitaliteit van de dorpen zeer belangrijk vinden, maar uit zich dat straks ook in steun voor onze thema’s? Of ligt de focus van de partijen toch vooral op de Stad Deventer?“

Op 5 maart gaat Bathmen ‘in gesprek’ met de verschillende politieke partijen. Een uitgelezen mogelijkheid voor de partijen om stemmen naar zich toe te trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Jan Medendorp, bekend van TV oost, zal op geheel eigen wijze deze politieke avond leiden.

 

13 februari: Werkavond ter voorbereiding van de politieke avond

Het Projectteam Dorpsagenda is initiatiefnemer, maar de avond wordt in gezamenlijkheid georganiseerd door:

1. De ‘clubs’ waartoe de leden van het projectteam dorpsagenda toe behoren. (Stichting Bathmen Promotie SBP, VBO en Dorpsplatform).

2. Kernleden van de verschillende themagroepen die (aan het) ontstaan zijn.

3. Belangenvereniging Bathmen (BVB).

 

Op dinsdag 13 februari om 19.30 uur is er in het Cultuurhuus Braakhekke een gezamenlijke werkavond. Dan wordt besproken wat verstaan wordt onder een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig Bathmen. In verschillende themagroepen zal worden besproken waarom dat thema belangrijk is voor Bathmen. De uitkomsten van deze avond worden samengevat in één gezamenlijk stuk, dat wordt aangeboden aan de fracties van de politieke partijen ter voorbereiding op het politiek debat.

Wilt u ook meepraten over één of meerdere thema’s die u aan het hart liggen, schroom niet en schuif aan 13 februari, want alleen met vereende krachten kunnen we kracht tonen.

 

De volgende Thema’s komen aan de orde:

Woningbouw, Sportfaciliteiten, Geluidswal A1, Vliegverkeer n.a.v. airport Lelystad, Herinrichting Brink, Treinstation Bathmen, Dementievriendelijk Bathmen en Ondernemen in Bathmen.

Bathmen beter best!