Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

De gevelde dorpsboom en wat er volgt. Nog elf?


BATHMEN – Het omkappen van de monumentale dorpskastanje op het pleintje voor het oude gemeentehuis heeft zoveel commotie veroorzaakt, dat de gemeente besloten heeft een spoedoverleg met Bathmense bewoners te moeten beleggen. Dit zal aanstaande donderdag plaatsvinden. Allerlei groeperingen als Dorpsplatform, de BVB, team beheer, wijkmanagers, dorpsagenda-samenstellers, BBKK, OKB, Groenbedrijf en ga zo nog maar even door, zijn uitgenodigd. De Bathmenaren zijn voornemens dan een aantal zaken aan de orde te stellen.


Een groep verontruste Bathmenaren wil het volgende weten: “Een groenbedrijf uit Wenum-Wiesel heeft in opdracht van de gemeente de grote dorpsboom in een halve dag geveld. Dit was nodig omdat ‘een expert’ van een extern ingehuurd bedrijf dit de gemeente adviseerde. De boom had last van een honingzwam (is een schimmelaantasting).
Nu kan iedereen met een beetje googelen op internet hier alles over te weten komen. Zeker is dat kastanjes over deze aantasting heen kunnen groeien, ook zijn er diverse behandelmethodes, waaronder injecties in de grond. Kappen kan natuurlijk ook, probleem opgelost. Maar waarom zou je een monumentale boom kappen, wanneer een boom niet dood is en geen gevaar oplevert voor de omgeving? Zeker is dat de boom nog redelijk vitaal (levend) was, zo stond hij in het groeiseizoen 2017 nog volop in het blad. Zeker is ook dat de takken stevig en niet ingerot waren. Geen enkele schade bij de storm van enkele weken gelden, terwijl van taaie eiken in de buurt wel zware takken afscheurden. Hoe lang had die boom daar nog veilig en levend kunnen staan, nog 3, 5, 15 of 30 jaar? Niemand weet het en zal het ooit weten. Wat waren de overwegingen van de gemeente deze boom te kappen? Waarom niet gewacht tot deze boom dood zou zijn of gevaar opleverde? Op dat moment is een simpel telefoontje naar Wenum-Wiesel al voldoende en een halve dag later is er geen boom meer.
Ook willen we van de gemeente weten wat er met de nog resterende bomen in het centrum gaat gebeuren. Wie houdt die mooie acacia’s in de Rabotuin, die het karakter van de Dorpsstraat mede in stand houden, in de gaten? Klimop dreigt daar zijn verstikkende werk te doen. Doet de Rabobank nog wat aan tuinonderhoud en zo nee, wie dan wel?
Ook midden in ons dorp, op en bij het marktplein, staan nu 11 (elf!) vrij grote loofbomen op de nominatie te vallen. Dat wil de gemeente althans. Er moet plek komen voor parkeerplaatsen voor de bewoners van de nieuwbouw aldaar. Tevens moet het marktplein daardoor op de schop en het beeldje van de 2 bejaarden (De Ontmoeting) moet wijken. De flinke bomen en het beeldje staan er nu nog, zijn ze nog te behouden?
De gemeentelijke communicatie verloopt officieel via de website. Die site is voor een normaal mens bijna ontoegankelijk. Probeer maar eens via de ‘startpagina’ vervolgens op ‘vergunningen’ te komen, lukt niet, echt heel slecht toegankelijk. In het blad De Stedendriehoek staan op één-zesde kolom, in kleinere letters dan normaal, de gemeentelijke vergunningen. Dit is geen gemeentelijk beleid, maar schijnt een initiatief van De Stedendriehoek zelf te zijn. Alles staat en valt met goede communicatie. Waarom niet wekelijks in het meest voor de hand liggende medium, de Bathmense Krant, een duidelijk gemeentebericht waarin staat wat ze met ons dorp van plan zijn. En natuurlijk ook hoe we daar zelf eventueel nog invloed op kunnen uitoefenen. De gemeente, dat zijn we uiteindelijk zelf!
Te vaak staan er al ingezonden brieven in de Bathmense krant waarin achteraf geklaagd wordt door betrokken burgers waarom zaken net de verkeerde kant zijn opgegaan. Voorbeelden te over. Daar moeten we vanaf. Duidelijkheid en inspraak vooraf. Dat zal de insteek zijn voor het gesprek met de gemeente.
Reageren? Mail naar:
belcampobathmen@gmail.com”