Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Haalbaarheidsonderzoek binnensportaccommodaties onder inwoners Bathmen

Vul de vragenlijst in op www.bathmensekrant.nl/enquete

BATHMEN – De gemeente heeft het voornemen om de huidige sportaccommodatie De Uutvlog te gaan vervangen. Naar aanleiding van de Adviesrapportage van de Initiatiefgroep en de Quick Scan van M3V adviespartners heeft de gemeente besloten om de ambitie zoals uitgewerkt door de Initiatiefgroep, in lijn met het sportbeleid van de gemeente Deventer, nader uit te werken.

De langetermijndoelstelling van het project is het realiseren van een multifunctionele, toekomstbestendige, duurzame en gecentraliseerde sportaccommodatie, waar verenigingen samen zorg kunnen dragen voor betaalbaar en laagdrempelige sportvoorzieningen rondom sportpark De Looënk.

Hoe dit exact vorm krijgt en binnen welke kaders is nog niet bekend. Daarvoor heeft men ook de hulp van de inwoners van Bathmen nodig.
Men vraagt de inwoners van Bathmen om deze vragenlijst in te vullen. Het gaat hier nadrukkelijk om de vragenlijst in te vullen vanuit het perspectief van ‘inwoner’ en niet (eventueel) als lid van een vereniging. De verenigingen hebben separaat een lijst ontvangen. Doel is inzicht om te krijgen (naast de behoefte van de verenigingen) in de sport-, beweeg- en ontmoetingsbehoefte in en rondom de nieuwe sportvoorziening van de inwoners in Bathmen.

Ga naar www.bathmensekrant.nl/enquete. Hier klikt u op de link naar de digitale vragenlijst voor sportvoorziening Bathmen. Aan het einde van de vragenlijst is er ruimte om opmerkingen of vragen in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5-10 minuten. Men ontvangt graag uw reactie voor 4 april.