Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Handicap.nl dankt

alle gulle gevers in Nederland!

BATHMEN – In de week van 22 t/m 27 juni hield Handicap.nl haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte in Nederland. De opbrengst van de collecte in Bathmen was € 2038,58.

Handicap.nl houdt de collecte voor de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat o.a. naar het Ango Fonds. Vanuit dit Fonds wordt individuele financiële hulp verleend aan mensen met een beperking die buiten elke regeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorgverzekeraar vallen. Ook wordt sociaaljuridisch en financieel advies (w.o. belastingadvies) gegeven aan mensen met een beperking.

Deze hulpverlening is hard nodig om de gehandicapte medemensen een volwaardig leven te geven met hun beperking of chronische ziekte, waarbij ze zelf de regie over hun leven kunnen voeren en niet (altijd) afhankelijk zijn van anderen. Dit kan bijvoorbeeld met een sta-op-stoel of een speciale matras. Maar ook met een autoaanpassing waarmee iemand zijn mobiliteit terugkrijgt en weer kan gaan werken en een eigen inkomen kan verwerven. Ook kan een bijdrage gegeven worden voor de aanschaf van een computer om via het internet contacten te leggen of voor een hobby of (vrijwilligers)werk.

De Ango geeft ook sociaaljuridisch en financieel advies aan mensen met een beperking. De Ango heeft hiervoor in het hele land adviseurs; dit zijn vrijwilligers die door de Ango worden opgeleid. Contactgegevens zijn te vinden op de website www.ango.nl/in-de-regio

Handicap.nl dankt alle gulle gevers en speciaal de 15.000 collectanten die een paar uur van hun tijd hebben gegeven om zich in te zetten voor mensen met een handicap. Handical.nl kan niet zonder u en hoopt ook volgend jaar weer op u te mogen rekenen!

 

Heeft u de collectant gemist?

Dan is men blij met uw bijdrage op bankrekening NL54 RABO 038 228 2000 t.n.v. Ango.

Of stuur een SMS met de tekst Handicap naar 4333 en doneer 2 euro per sms.