Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Handicap.nl zoekt collectanten

BATHMEN – Handicap.nl  is op zoek naar mensen die willen helpen met de collecte van 22 t/m 27 juni. Wie een paar uurtjes per jaar meehelpt, helpt een beter leven mogelijk te maken voor mensen met een handicap. Het geld dat Handicap.nl ophaalt,  gaat naar het Ango Fonds.

Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulp gegeven aan mensen die buiten de regelingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorgverzekeraars vallen. Daarnaast geeft de Ango sociaaljuridisch advies aan mensen met een beperking. Ook in 2015 is de collecte nog heel hard nodig! Juist nu er zoveel bezuinigd wordt in de zorg, waarbij chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen onvoldoende worden gecompenseerd.  Daarvoor zijn veel collectanten nodig, ook in Bathmen.

De organisatie van deze collecte is in Bathmen in handen van Babke Roeterdink: 06-52355028, Willy Groenouwe: 0570 – 541620, Margreet Preuter: 0570 – 543589, Jenny Nikkels: 06-25471741 en Wil Mandersloot: 06-20280699. Een aantal trouwe collectanten is al weer bereid gevonden te collecteren, maar voor sommige straten in het dorp of buitengebied wordt nog hulp gezocht. Wie helpt Handicap.nl verder met de organisatie door één van bovenstaande personen te bellen?