Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Hebt u uw vermelding in

de ‘Vraagbaak Bathmen’

al gecontroleerd?

BATHMEN – In de Bathmense Krant van woensdag 8 februari werd aan besturen van verenigingen, stichtingen, winkels en bedrijven gevraagd om de vermelding in de ‘Vraagbaak Bathmen’ te controleren en zo nodig een wijziging te mailen naar katern@katernDaarop werd door velen gereageerd, maar de indruk bestaat, dat nog niet alle bestuursleden en ondernemers eventuele wijzigingen hebben doorgegeven.

Op www.katern.nl vindt u de digitale versie van de ‘Vraagbaak Bathmen 2015/2016’. Mocht u na controle tot de ontdekking komen, dat de vermelding van uw vereniging, stichting, winkel of bedrijf niet (meer) juist of onvolledig is, mail dan de juiste vermelding vóór 31 maart 2017 naar: katern@katern.nl

Mailt u geen wijziging, dan wordt de vermelding ongewijzigd opgenomen in de ‘Vraagbaak 2017/2018’. Degenen die al gereageerd hebben, hoeven dat uiteraard niet opnieuw te doen.

 

Adverteren

Wilt u een advertentie plaatsen in de Vraagbaak? Neem dan contact op met Uitgeverij KateRn, T (0570) 542470, E katern@katern.nl

Ook voor het reserveren en aanleveren van advertenties is de deadline 31 maart 2017.