Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Help: een erfenis

Door Piet van der Klis.

BATHMEN – Per 31 december 2018 bestaat de Stichting Openbare Bibliotheek Bathmen (OBB) niet meer. Opgeheven, uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Gewoon morsdood dus. Maar, als zo vaak bij ‘doden’ is er meestal ook iets van een erfenis. Zo ook hier, namelijk het administratieve archief. Het oude bestuur besloot dit archief ter beschikking te stellen aan de Oudheidkundige Kring Bathmen (OKB). Omdat ik heel lang secretaris van het bestuur was, heb ik dat archief in beheer. Dat is compleet vanaf 1981 (agenda’s en notulen van bestuursvergaderingen, correspondentie, postlijsten en dat soort dingen). Vanaf 1981 was ik secretaris. Echter daarvoor óók een aantal jaren, namelijk twee perioden van vier jaar in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Ik moest toen verplicht aftreden en droeg mijn digitale archief toen over aan mijn opvolger. Wie? Geen idee. In ieder geval bevat die periode veel donkere gaten waar ons oude bestuur, inclusief ikzelf maar weinig licht in kunnen brengen.Vandaar een oproep voor hulp bij deze ‘erfenis’.

Welke hulp? Gewoon, iedereen die iets over die periode vóór 1981 weet, bezit, kan dit aanleveren bij de OKB. Waar? Bij het Historisch Informatie Punt (HIP) in de ruimte van de nieuwe bibliotheek waar ook de Wereldwinkel en het Gemeenteloket ‘inwonen’. Dat HIP is open elke woensdag- en donderdagmorgen van 09.30-1200 uur. De medewerkers van de OKB die dan aanwezig zijn, kunnen overleggen over wat gebracht wordt en beschikken over speciale formulieren waarop zaken worden vastgelegd. Bijvoorbeeld of het materiaal (stukken, foto’s, herinneringen, noem maar op) afgestaan worden aan de OKB, of na registratie in het archief terug moeten naar de eigenaar.

De OKB wil met het uiteindelijk beschikbare materiaal een ‘thema-uitgave’ maken over de geschiedenis van onze lokale, Bathmense bibliotheek.

Echt het meehelpen waard!