Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Henny Tuut

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – 14 jaar. Zo lang heeft Henny Tuut in Bathmen en omgeving rondgewandeld. Hoopjes kinderen kennen haar vanaf de basisschool tot aan Provider. Veel mensen zijn door haar bezocht in voor- en tegenspoed. Menigeen heeft ze tot op het laatste levensmoment begeleid. Velen hebben zich door haar gesteund gevoeld door de uitvaartdienst waarin zij voorging en daarna, in een tijd van verlies en rouw. En naast dit alles heeft ze ontzettend veel gedaan en georganiseerd. Henny Tuut: wie kent haar niet? Na 14 jaar gaat Henny aan de slag in een ander stuk weiland van de Heer – in Eibergen. Op 10 september zullen we afscheid van haar nemen, maar komende zondag, 30 juli, zal voorlopig de laatste keer zijn dat Henny voorgaat in een bijzondere kerkdienst: een zogenaamde Taizéviering.

In deze viering worden liederen uit Taizé gezongen en gebeden uitgesproken. De rust die van deze viering uitgaat, komt mede door de liederen die er gezongen worden, maar ook door de stiltemomenten die er in deze vieringen zijn. De stilte is bedoeld om wat gezongen, gelezen en gebeden is de gelegenheid te geven door te laten dringen in je hart.

De viering begint om 10.00 uur in de Dorpskerk van Bathmen aan het Kerkplein. Wel:kom!