Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Herdenking 4 mei,

maandag 4 mei 2015

BATHMEN – Dit jaar worden, evenals in andere jaren, de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Bathmen komt men daarvoor om 19.15 uur bij het “Westerhuis” samen. In een stille tocht door het dorp gaat men onder klokgelui naar de oude begraafplaats aan de Deventerweg, waar bloemen op de graven van de gevallenen gelegd kunnen worden.

De Scouting afdeling Bathmen verleent haar medewerking aan deze herdenking door, met fakkels, bij de verschillende graven te gaan staan. Peter ten Dijke zal u helaas dit jaar niet kunnen verwelkomen door traditionele nummers te spelen op zijn Schotse doedelzak.

Op de begraafplaats zullen vermoedelijk enkele gedichten opgezegd worden.

Na tromgeroffel wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen, waarna men naar het monument voor hen die elders vielen en de gedenksteen voor bevrijders gaat, bij het “Westerhuis” (oude gemeentehuis). Daar kunnen eveneens bloemen gelegd worden.

Hierna gaat men  naar de “Bathmense Dorpskerk” voor een korte herdenking. Na een kort welkomstwoord door de tweede voorzitter van de Stichting Oranjecommissie “Bathmen en Loo”, Erik Dikkers, zullen in deze dienst korte toespraken worden gehouden door de heer Johan Nahuis (voorzitter 4 en 5 mei commissie Bathmen en Loo) en vervolgens door een afgevaardigde van de gemeente Deventer. (Mevr. Alie Zandstra.) Aan deze dienst zal de muziekvereniging “Orpheus” haar muzikale medewerking verlenen. Verder zal de Cantorij uit Bathmen haar medewerking verlenen. Ook zullen weer enkele jongeren samen met Aard Jan Kram meewerken aan deze herdenking.

De gezamenlijke Stichting Oranjecommissie “Bathmen en Loo” organiseert deze herdenking voor de gehele gemeenschap. Hopelijk zullen dit jaar weer velen, zowel jongeren als ouderen, van hun belangstelling blijk geven.

De gezamenlijke Stichting Oranjecommissie “Bathmen en Loo” hoopt dat de verheugende opkomst van de laatste jaren in dit jaar overtroffen zal worden. Op deze manier wil men op waardige wijze hen herdenken, die in 1940- 1945 vielen voor onze  vrijheid en vrede en zij die elders vielen.

De inwoners van het dorp worden verzocht vanaf zes uur de vlag halfstok te hangen.