Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

‘Het Dorpsplatform Bathmen staat voor u klaar!’

De leden van het Dorpsplatform zijn (van links naar rechts): Ans Heetebrij, Géke Veldwachter, Rinus Bos, Jantina Oplaat, Geke Pinkert, Mariena Minken en Fons Smit.

BATHMEN – Het Dorpsplatform Bathmen is onderdeel van WijDeventer van de gemeente Deventer. WijDeventer ondersteunt bewoners met de realisatie van plannen om hun directe woonomgeving te verbeteren. Ans Heetebrij: “Of het nu gaat om een plan voor groen in je straat, een plan om als buren elkaar te helpen of een leuke, leerzame activiteit in je buurt, kom dan met het idee bij het Dorpsplatform!”

Zij kunnen ondersteuning bieden om plannen te realiseren en een bijdrage vanuit de gemeente te krijgen voor gedeeltelijke financiering.
Het Dorpsplatform bestaat uit 7 personen en vergadert vijf keer per jaar. Elke vergadering begint met een inloophalfuurtje voor belangstellenden. De vergaderingen vinden plaats in Cultuurhuus Braakhekke, beginnen om 20.00 uur en worden in de Bathmense Krant / De Gids aangekondigd.
De vergaderdata in 2023 zijn: 26 jan., 22 maart, 9 mei, 14 september en 22 november.