Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Het grote genieten

Protestantse Gemeente Bathmen

BATHMEN – Tijdens de kerkdienst op biddag gaf een deelnemer van de oecumenische werkgroep Kerk en Landbouw een verrassend antwoord op de vraag of hij iets wilde vertellen over het grote genieten van het boer zijn.

‘Voor mij als boer voelt biddag als nieuwjaarsdag. We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Er wordt nog even achterom gekeken: is de quotumplanning goed verlopen zodat ik niet geconfronteerd word met een superheffing? Heb ik mijn vee gezond kunnen houden, zodat de dier dag dosering qua medicijngebruik niet is overschreden? Dan vooruitzien: mag ik blijven? Is mijn huidige milieuvergunning in het kader van de algemene maatregel van bestuur voor veehouderijbedrijven voldoende of moet er een vergunning aangevraagd worden inzake de natuurbeschermingswet of kan ik wachten op de regeling programmatische aanpak stikstof? Voor het komend seizoen: Is mijn bemestingsplan compleet? Moet ik precisie bemesten via GPS systeem? Is het gewasbeschermingsplan klaar? Voldoet mijn teeltplan aan de derogatie eisen? Als dit alles op orde is dan begint het grote genieten! Genieten van: het zingen van de vogels op een vroege zondagmorgen. Jonge lammetjes op de boerderij. De opgedroogde grond omploegen en zaaiklaar maken. Het zaaien en poten van de gewassen en het boven de grond komen van de jonge plantjes. De geur van het eerste gemaaide gras. Het vee weer in de weide. Dit alles in de wetenschap dat wij rentmeesters mogen zijn van Gods schepping!