Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Het ontstaan van de

vrijwillige taakgroep

Ommetjes Kerkepaden Bathmen

Het ontstaan van de vrijwillige

BATHMEN – Het ‘bestuur’ van de taakgroep Ommetjes Kerkepaden Bathmen bestaat uit Geert Scholthof, Manon Steensma, Mieneke Jansen, Wim Grootbronsvoort, Henk Klein Ovink en Henk Willighagen. Zij zijn als groep geen rechtspersoon en werken mede daardoor samen en onder de paraplu van Stichting Bathmen Promotie.

In de afgelopen tijd hebben bij diverse projecten ook andere vrijwilligers meegeholpen. De visie van de taakgroep is dat ze het met name kleinschalig willen houden en daarmee het liefst met een klein clubje werken. De missie is gezelligheid met als doel lekker kunnen wandelen in de buurt.

 

Hoe is de taakgroep ontstaan?

Dat was op 23 maart 2009 tijdens een wijkaanpakavond in Cultuurhuis Braakhekke. Daarvoor waren Manon Steensma en Geert Scholthof veelvuldig bij provincies, gemeenten en diverse organisaties als OVKK en Stimulant geweest voor in eerste instantie andere ideeën voor veiligheid in het buitengebied. Mieneke Jansen-Harmelink was parallel bezig met het idee om een oud kerkenpad door de Langenbergerveld te herstellen. Door de gezamenlijke contacten met de wijkaanpak (het huidige WijDeventer) is men met elkaar in contact gekomen. Op de wijkaanpakavond kregen ze al snel te horen dat er behoefte was in Bathmen en omgeving aan korte wandelommetjes (minder dan 10 km). Daarnaast heeft Bathmen ook een rijke historie en een mooie kerk dat het middelpunt is van de gemeenschap. De heren Wim Grootbronsvoort, Henk Willighagen en Henk Klein Ovink vonden de gezamenlijke ideeën ontzettend leuk en hadden daarbij zelf nog veel meer goede ideeën. Al met al zitten ze met zijn allen op één lijn en één gedachten: “Wie loopt, wie kiekt en wie kuiert rond.”

 

Eerste wandelommetjes van taakgroep Ommetjes Kerkepaden Bathmen

De taakgroep kreeg op de bewuste avond in maart via de wijkaanpak een eerste budget waarmee ze iets konden gaan bedenken en uitvoeren. Manon en Geert hadden parallel al contacten lopen in Salland en rolden in een pilot-project om wandelommetjes te mogen realiseren in de regio. Die pilot project is ontstaan uit de gesprekken op 25 april 2009 tijdens de tweede PlattelandsDialoog in Nijverdal. Daarmee kregen ze de mogelijkheden om zes wandelommetjes rond Bathmen te gaan ontwikkelen en uit te voeren. Er werd naar het verleden gekeken en ze kwamen een document uit 1862 tegen waarin alle kerkepaden richting Bathmen beschreven stonden. Dat hebben ze gebruikt als basis. De taakgroep heeft alles vrijwillig gedaan met hulp en toezicht van Stichting Landschap Overijssel. Meestal hadden ze op de woensdagochtend een bijeenkomst bij Mieneke van waaruit zij hun vrijwillige activiteiten verrichtten. Van de wandelommetjes is per ommetje een foldertje uitgebracht dat u gratis kunt downloaden op www.bathmen.nl

Als beloning voor de activiteiten hebben ze een etentje gehad, die achteraf gekort werd op het tijdelijk budget van de Provincie en Europa!

 

Wandelroutes stichting Bathmen Promotie

Het ontstaan is in de periode dat Bathmen nog een zelfstandige gemeente was. Via de gemeente Bathmen zijn toen vier wandelommetjes rond Bathmen aangelegd. Daarvan is een boekje te verkrijgen bij de VVV. Deze wandelroutes waren te herkennen aan de dikke ronde palen met aan de bovenzijde een schuin geverfd vlak. Richting van het vlak was tevens de looprichting van de routes.

 

Wandelnetwerk Salland

Op 21 juni 2011 is in Olst-Wijhe het wandelnetwerk Salland officieel geopend door de toenmalige gedeputeerde Theo Rietkerk met ondersteuning van hoge afvaardigingen van de drie Sallandse gemeenten Deventer, Raalte en Olst/Wijhe.

Bij de uitvoering van de wandelommetjes is via het Recreatieschap besloten, dat de nieuwe en de eerder door Bathmen ontwikkelde wandelommetjes opgenomen zijn in het wandelnetwerk Salland.

De taakgroep kreeg het verzoek om de markeringen uniform te gaan maken zoals dat nu voor heel Salland is doorgevoerd. Dat hebben zij voor de nieuwe ommetjes opgepakt. Dat was wel een behoorlijke impact op het budget, omdat de markeringen fors duurder waren dan de markeringen die prima voldeden en zij wilden gebruiken. Nadat zij hun ommetjes hadden gerealiseerd, kregen zij de vraag of ze ook de bestaande ommetjes van Bathmen Promotie opnieuw wilden voorzien van de uniforme markeringen. Deventer Groen heeft voorafgaande de oude markeringen verwijderd en de taakgroep heeft toen de uniforme palen teruggeplaatst.

Later bleek dat de voorgeschreven markeerpalen minder duurzaam waren dan was gedacht en is voor de uitrol van het Wandelnetwerk Salland een groot aantal palen vervangen door duurzamere en tevens de helft goedkopere palen.