Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Heuglijk nieuws van de Stichting HartVeilig Bathmen

Links de heer A. Janssen en rechts de heer F. Brink.

BATHMEN – Er is weer aanleiding voor de stichting om verheugend nieuws voor Bathmen te brengen. Allereerst is daar de plaatsing van opnieuw een AED die 24/7 ten dienste staat/hangt van de gemeenschap.Deze is geplaatst bij de ingang van het complex ‘de Groene Strook’. (Le Passage Vert klinkt zo ver weg) en wel ter hoogte van Groenestrook 1.

Het initiatief van de bewoners is tot uitvoering gekomen dankzij bijdragen van het Coöperatiefonds van Rabobank Salland en Woonstichting de Marken.

Via de stichting werd de apparatuur aangeschaft en wordt zij onderhouden.

Naar een eerder voorbeeld in Bathmen hebben 14 van de bewoners van deze locatie de cursus hulpverlener succesvol afgesloten.

De al eerder genoemde bank organiseerde dit jaar voor de vijfde maal haar prachtige actie Hart voor Salland. Vele mensen, die HartVeilig Bathmen een warm hart toedragen, gaven een deel van hun stemmen aan deze stichting. Daardoor ontving zij een bijdrage van € 508,20 om haar inspanningen in stand te kunnen houden.