Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Hoe God in Bathmen-Okkenbroek kan blijven

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – Aan de Groningse Universiteit heeft mevrouw J. Gelderloos een onderzoek gedaan naar het effect van kerksluitingen op de leefbaarheid van het platteland. In een enquête van het Eindhovens Dagblad werd mensen gevraagd wat ze essentieel vinden voor een dorp. Uiteraard school, winkel en dorpshuis. Ook het kerkgebouw blijkt niet te mogen verdwijnen vooral niet als het een monument is.Uit het onderzoek van mevrouw Gelderloos blijkt dat de kerkelijke gemeente een vooral sociale rol vervult in het dorp. Ze ziet vijf terreinen waar een dorpskerk actief kan zijn: op het gebied van herdenken (begraven, rouw, 4/5 mei), zorg en welzijn (mensen met een smalle beurs, vluchtelingen, ouderen), onderwijs (godsdienstlessen, persoonlijke ontwikkeling, ethische vragen), kunst en cultuur (aanknopingspunten vanuit de Bijbel) en oecumene (samengaan van kerken in hetzelfde dorp).

In het beleidsplan van de kerk van Bathmen-Okkenbroek is nadrukkelijk de wens uitgesproken om meer zichtbaar te worden in de dorpen. Er gebeurt al heel veel en daar mogen we best voor uit komen. Voor wat betreft de persoonlijke ontwikkeling: het jaarprogramma Brandstof is net bekend gemaakt. U kunt mee doen als u wilt. Opgeven voor 1 oktober. Wel:kom! Ook in de dienst op zondag om 10.00 uur.