Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Hoe om te gaan met dementie

BATHMEN – Op verzoek van de projectgroep Bathmen Dementie Vriendelijk zijn door twee trainers van ‘Samendementievriendelijk’ op 11- en 14 februari voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd met als onderwerp ‘Hoe om te gaan met dementie?’ Samendementievriendelijk is een landelijk onderdeel van Alzheimer Nederland.De informatie ging over de hersenziekte dementie zelf maar vooral ook hoe (als een ieder in de samenleving) om te gaan met mensen met dementie. De getoonde filmpjes van mensen met dementie waren herkenbaar en aanleiding tot vragen en dialoog. Steeds weer werd duidelijk dat de mens centraal staat en niet de ziekte. Ook blijkt dat mensen met dementie betrokken kunnen en willen blijven zijn, bij zaken die er voor hen toe doen. Waar zij plezier aan beleven. ‘In je waarde gelaten worden en mij laten doen wat ik best zelf kan, dat is belangrijk’. De deelnemers kregen de GOED-methode aangereikt als handvat hoe te handelen. GOED staat voor: Geruststellen, Oogcontact maken, Even meedenken, Dankjewel ervaren. (Deze methode wordt landelijk uitgerold –zie www.samendementievriendelijk.nl). Vanuit de zaal werden vragen gesteld maar ook suggesties aangedragen uit eigen situaties van mantelzorgers of familie van mensen met dementie.

Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht door meer dan 50 belangstellenden en als zeer leerzaam, nuttig en zinvol ervaren. De suggestie is gedaan om deze informatiebijeenkomsten ook te organiseren voor het verenigingsleven in Bathmen. Genoemd is de bridgeclub, de sportclubs van ABS, etc. Men haalde de tv-uitzendingen van omroep Max aan ‘Niet zonder ons’ waarin mensen met dementie aangeven hoe zij een actieve en zinvolle toekomst zien. Ook werd de behoefte geuit om bijeenkomsten te organiseren voor mantelzorgers, als lotgenoten. Daarvoor bestaat o.a. het Alzheimercafé, actief in heel Nederland.

Met deze bijeenkomsten heeft de projectgroep Bathmen Dementie Vriendelijk weer een stap gezet om haar doel te realiseren om van Bathmen een zo dementievriendelijk dorp ‘te maken’.

Voor 2020 staan er weer de nodige activiteiten gepland. De basisscholen worden weer bezocht, trainingen aan ondernemers en verenigingen aangeboden. De projectgroep Bathmen Dementie Vriendelijk is actief betrokken bij de plannen over de Brink. Mocht u belangstelling hebben of goede ideeën, dan hoort men het graag. Het mailadres is bathmendementievriendelijk@bathmen.nl Natuurlijk kunt u ook terecht bij de receptie van ’t Dijkhuis of bij Cultuurhuus Braakhekke. Zij kunnen u met de projectgroep Bathmen Dementie Vriendelijk in contact brengen.