Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Hulp van Rode Kruis en Zonnebloem bij bezoek

aan de schouwburg

BATHMEN – Elke maand biedt de Schouwburg in Deventer de mogelijkheid voor belangstellenden om rond lunchtijd een voorstelling van licht klassieke muziek bij te wonen. Het Rode Kruis en de Zonnebloem bieden u hulp aan, indien u zo’n concert graag bij wilt wonen.

Zij zorgen voor vervoer en verdere noodzakelijke hulp. Verder is het de bedoeling om na afloop gezamenlijk te lunchen. De voorstelling waarbij men hulp wil bieden is op vrijdag 20 februari 2015 (rond het middaguur). Bijwonen van het concert is ook nu weer gratis. (Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.) Verdere kosten zijn € 2,50 voor vervoer en de kosten van de lunch (ca. € 7,50) Koffie/lekkers is voor rekening van Zonnebloem en Rode Kruis.

U kunt zich opgeven bij Jacqueline de Graaf, tel. 543365, Annie Fransen, tel. 654703 of Lammert Klein Lankhorst, tel. 06-81901394.