HVD, de Hervormde VrouwenDienst

BATHMEN – Door een tekort aan bezoekdames/-heren en het stijgende aantal ouderen in de protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek, is men genoodzaakt de leeftijdsgrens van de verjaardagbezoekjes te verhogen van 75 naar 80 jaar.De HVD brengt bezoekjes aan gemeenteleden vanaf 80 jaar die jarig zijn geweest, en het op prijs stellen dat men langs komt. Er wordt altijd eerst gebeld en men breng een klein presentje mee.

De meeste gemeenteleden waarderen het bezoekwerk erg; je biedt een luisterend oor en vaak ontstaan er waardevolle gesprekken. Er zijn veel ouderen in deze gemeente en er is ook veel eenzaamheid.

 

Aandacht voor elkaar is belangrijk!

Ook brengt de HVD bezoekjes aan gemeenteleden waarvan de partner kortgeleden is overleden. Stelt u geen prijs op bezoek, geef dit dan aan als u gebeld wordt.

Wilt u helemaal geen bezoek meer, dan wordt u geblokkeerd, zodat u niet ieder jaar gebeld wordt. Wilt u later alsnog bezoek, dan kunt u dat aangeven en komt men graag. U blijft wel lid van de kerk.

Wilt u het team komen versterken? Heel graag, heren zijn ook welkom.

Men hoopt zo positief bij te dragen aan de opbouw van een christelijke gemeente.

Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden neem dan contact op met Anja Kerkdijk, tel. 06-50633889.

Men hoopt op deze manier ook alle ouderen in de gemeente te bereiken die geen kerkblad ontvangen.