Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Imponerende presentatie van bureau Ruimtevolk over groei van Bathmen

BATHMEN – Wethouder Liesbeth Grijsen was persoonlijk naar Bathmen afgereisd om de toelichting van het Stedebouwkundig Bureau ‘Ruimtevolk’ over de uitbreiding van het dorp Bathmen aan te horen en van een toelichting te voorzien. Ze zal, net als de meerderheid van de aanwezigen, met een tevreden gevoel weer huiswaarts zijn gekeerd, want als een ding duidelijk werd is het wel dat de dorpse uitbreiding bij Ruimtevolk in goede handen is.

De gemeente Deventer heeft met Ruimtevolk een stedenbouwkundig bureau in huis gehaald dat gespecialiseerd is in dorpsuitbreidingen, buitengebieden en landelijke agrarische gebieden. Ze hebben landelijk een goede reputatie en scoorden onlangs nog hoog met hun aanpak in Noord Limburg. Het was dan ook een verademing te vernemen met hoeveel betrokkenheid door Ruimtevolk wordt omgegaan met het specifieke Sallandse landschap en het dorpskarakter van Bathmen.

De zorgvuldige aanpak van Ruimtevolk bleek ook uit een door hen extra uitgevoerde enquete onder jongeren. Deze groep was in de vorige enquête onderbelicht gebleven en ruim 300 jongeren werden door hen alsnog bereikt. Ook met grondeigenaren, Bathmense ondernemers en de onderzoekers naar de haalbaarheid van een station in Bathmen wordt door hen overlegd. De gemeentelijk woordvoerder Marco Elshof kon dan ook met trots leiding geven aan de presentatie van Ruimtevolk, dat met de stedenbouwkundigen Eline Aardse, Annemiek Wiggers en de directeur Sjors de Vries aanwezig was.

Het gebiedsperspectief -een voorbeeld hoe strategisch op een toekomst bestendige manier te bouwen-, werd op een aansprekende manier voor het voetlicht gebracht. Met de nodige afbeeldingen op het grote scherm maar ook in ronde tafelgesprekken. Men noemde dit de ‘atelier aanpak’ en het gaf in de dorpskerk met koffie en koek een gezellige sfeer. Belangrijke punten hierbij waren de bouw voor de lokale behoefte van 250 woningen, de 6 potentiële locaties en hun ruimtelijke kwaliteiten, omgevingsaspecten, verkeersvriendelijkheid, duurzaamheid, bestaande structuren en waardevolle uitzicht punten. Ook de milieu effect rapportage kwam aan bod.

Uit het brede zorgvuldige onderzoek van Ruimtevolk bleken de locaties 1 tot en met 4 het meest geschikt en kansrijk voor uitbreiding en de locaties 5 en 6 het minst. De locaties 1 tm 4, allen aan de westkant van Bathmen en gelegen tussen Schipbeek en spoorlijn, waren verder uitgewerkt en gaven een beeld hoe de dorpsuitbreiding van Bathmen gestalte zou kunnen krijgen. Nieuw hierbij is het plan de Schipbeekkade beleefbaar te maken zodat men er kan ‘wandelen, spelen, ontmoeten en rusten in het groen, met waardevolle uitzichten’. Ten slotte pleitte Ruimtevolk voor een geleidelijke uitbreiding en geen hoogbouw aan de rand van het dorp.

Het verslag van de bijeenkomst zal binnenkort op de website van de gemeente Deventer te zien zijn (naar verwachting vanaf maandag 28 november), kijk hiervoor op: www.deventer.nl/wonenbathmen.