Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Informatieavond

Bathmense Enk 3

BATHMEN – Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe woonbuurt op de Bathmense Enk. Op 29 november is er een informatieavond om het voorlopig ontwerp te presenteren. Deze bijeenkomst is in Cultuurhuis Braakhekke en start om 19.30 uur.Het initiatief voor de nieuwe woonbuurt ligt bij twee bedrijven, namelijk ‘Nebra Ontwikkeling en Onroerend goed’ en ‘Le Clercq Planontwikkeling’. Zij hebben een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Deventer over de noodzakelijke stappen en de samenwerking.

De eerste stap is het maken van een stedenbouwkundig ontwerp. Dit is een tekening van de nieuwe buurt, waarop de toekomstige ligging van de woningen, straten en groen is te zien. In overleg met de gemeente Deventer is een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld die nu rijp genoeg is om te presenteren aan de inwoners van Bathmen. In het begin volgend jaar op te stellen bestemmingsplan wordt de structuur van de buurt definitief vastgelegd.

Het doel van de informatieavond is om de inwoners van Bathmen goed te informeren over het stedenbouwkundige ontwerp. De gemeente en de initiatiefnemers willen peilen of de nieuwe woonbuurt goed aansluit bij de beleving van het dorp en de omgeving. Eerder dit jaar heeft al een soortgelijke informatieavond met direct omwonenden plaatsgevonden.

Daarnaast willen de ontwikkelaars graag van de Battummers horen welk type woningen gewenst zijn. Ze houden daarvoor een enquête over de interesse in de verschillende soorten nieuwe woningen, zodat ze daarmee rekening kunnen houden in de uitwerking. Geïnteresseerden kunnen de enquête tijdens de informatieavond invullen of thuis invullen en bij het Cultuurhuis Braakhekke afgeven. De zaal is om 19.00 open, zo laten de ontwikkelaars weten.

Inmiddels is voor deze nieuwe woonbuurt een website gelanceerd. Op www.nieuwbouwbathmen.nl kunt u zich als gegadigde inschrijven en kunt u in de toekomst de ontwikkeling van de plannen volgen.