Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Informatieavond verduurzaming Noorderenk

Op weg naar een duurzame Noorderenk

BATHMEN – In deze corona tijd hebben veel mensen wat anders aan hun hoofd en zijn niet of minder bezig met verduurzaming en energiebesparing. Dat realiseert Noaber Energie Bathmen zich maar al te goed. Noaber Energie Bathmen is een energiecoöperatie met als doel een energieneutraal Bathmen in 2035 en werkt als versneller om lokale duurzame initiatieven te realiseren.

De gemeente Deventer heeft een Rijkssubsidie verkregen, welke kan worden ingezet om huizenbezitters te helpen bij het verduurzamen van hun huis. Een deel van deze subsidie kan via Noaber Energie Bathmen worden ingezet, waarbij is gedacht een begin te maken met de Noorderenk. In deze wijk staan namelijk veel dezelfde woningen uit de jaren 70, die passen in het streven naar verduurzaming van huizen. Andere wijken zullen daarna volgen.

Binnenkort wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd door Noaber Energie Bathmen. Tijdens deze voorlichting kunnen bewoners van de Noorderenk informatie krijgen over verduurzaming en subsidiemogelijkheden om onder andere hun huis energiezuiniger te maken of om tuinen en daken te verduurzamen. Denk hierbij aan regenwateropvang en de mogelijkheid van groene daken.

Arno Scholten: “In eerste instantie was het de bedoeling om de informatieavond in Braakhekke te houden, maar vanwege Corona is dat niet mogelijk. We zijn nu een programma aan het ontwikkelen waarbij we de bewoners via digitale wegen gaan voorzien van de nodige informatie. Er worden daarna actieve sessie georganiseerd waarop vragen gesteld kunnen worden aan mensen van de Ulebelt, de gemeente Deventer, Noaber Energie Bathmen en een bewoner van de Noorderenk, die de nodige stappen op het gebied van verduurzaming heeft gezet. Op deze manier kunnen we toch al met elkaar aan de slag. We hopen de bewoners van de Noorderenk te kunnen motiveren gezamenlijk duurzame stappen te zetten in hun woningen

Meer informatie over de definitieve datum en opzet van deze informatieavond over verduurzaming zal in de Bathmense Krant worden aangekondigd.”