Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ingezonden brief: De uitbreiding van Bathmen

 Foto: archief Bathmense Krant.

Onlangs verscheen in deze krant ‘De Stand van zaken’, van de Werkgroep wonen van de Dorpsvisie Bathmen. Hierin geven zij hun visie over de groei van Bathmen. Op maandag 6 december is er een informatiebijeenkomst voor heel Bathmen in Cultuurhuus Braakhekke. Om de discussie hierover te openen biedt de Bathmense Krant geïnteresseerden vooraf de mogelijkheid om hun mening te geven. Vandaag die van een aantal betrokken Battummers.

Waarom moet Bathmen zo hard groeien?

In de Dorpsvisie van Bathmen uit 2020 staat dat veel inwoners ‘open staan voor groei’. Daarbij wordt een aantal genoemd van 500 nieuwe woningen. Met name voor starters en senioren uit Bathmen, ter compensatie van het relatief eenzijdige woningaanbod voor gezinnen. Een ambitieus doel, want in het dorp staan nu 1859 woningen. Dus een groei van 25% en vier keer de Enk III.

Nu lezen we in de Bathmense Krant van de ‘Werkgroep Wonen’ een ander verhaal, namelijk dat Bathmen moet groeien naar 7500 inwoners: een groei van 40%! We horen of zien geen onderbouwing voor dit aantal, maar het is de nieuwe visie  die op 6 december aan de orde komt. Het is echter de vraag of de bewoners hun eigen visie over Bathmen nog wel herkennen in deze visie. In de enquête van de werkgroep Wonen van afgelopen voorjaar over de groei is de Bathmenaren niet gevraagd naar hun mening over de groei naar 7500 inwoners.

Waarom moet het dorp eigenlijk zo hard groeien? Wiens belang wordt hiermee gediend? Is dit nodig omdat Deventer 11.000 extra woningen wil, maar niet weet waar? Volgens de Dorpsvisie is het nodig “om het dorp zelfstandig en leefbaar te houden”. In de aanloop naar de nieuwe Dorpsvisie werd namelijk het doemscenario geschetst dat gebrek aan groei of krimp (gepaard met de vergrijzing in Nederland) onvermijdelijk zal leiden tot minder voorzieningen en daarmee tot de teloorgang van de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp. Versnelling van de groei zou essentieel zijn om de voorzieningen te behouden en het dorp vitaal te houden. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter uitgewezen dat er geen verband is tussen het aantal inwoners, de voorzieningen en de leefbaarheid van dorpen. Sterker nog: het is een illusie dat meer inwoners zorgen voor meer voorzieningen en het dorp meer leefbaar maken.

De realiteit is dat mensen zelf minder trouw zijn aan dorpsvoorzieningen, waardoor deze niet kunnen overleven. Ook Bathmenaren kopen steeds meer online in webwinkels, of in goedkopere winkels in de stad. Dat is de reden dat veel winkels verdwijnen en al zijn verdwenen, niet omdat er in Bathmen te weinig mensen wonen . Ook andere voorzieningen, zoals banken, verdwijnen, omdat steeds meer zaken online geregeld worden. Niet alleen in dorpen, maar ook in steden.

 

Moet het dorp helemaal niet groeien?

Natuurlijk moet het dorp groeien, er is een enorm woningtekort in Nederland en ook wij moeten ons steentje bijdragen. En dan vooral voor jongeren uit Bathmen en voor mensen die een relatie met Bathmen hebben.  Het moet niet zo gaan als geschetst door makelaar Bronsvoord, dat mensen uit de Randstad hun rijtjeshuis verkopen en in Bathmen gaan wonen ten koste van de Bathmenaren.

Denk bij groei eerder aan een gezonde groei van0,5 procent per jaar, zoals Nederland in de afgelopen 25 jaar is gegroeid en niet aan een groei van 2,5 procent per jaar, om het willekeurig gekozen aantal van 7500 inwoners te bereiken in 2035. Kan iemand uitleggen waarom dat noodzakelijk is, zonder de bewezen onjuiste reden dat leefbaarheid en vitaliteit in gevaar zijn? En heeft iemand nagedacht over de consequenties als ons gemoedelijke dorp groeit met 33%, of zelfs 40%? Heeft dit wel het gewenste effect? Of gaat het misschien juist ten koste van het dorpse karakter, de herkenbaarheid, het noaberschap en daarmee de leefbaarheid?

Wij vragen ons af of Bathmen echt zo veel wil groeien als het weinig of geen effect heeft op de leefbaarheid en vitaliteit, maar wel op de groene dorpsranden waar nieuwe wijken gebouwd moeten worden en misschien ook wel op het unieke dorpse karakter. De gewenste extra voorzieningen zal het nauwelijks brengen, want sinds 2010 is er al een dalende trend in Nederland wat betreft fysieke winkels en andere voorzieningen. Ook de geschetste terugkeer van een treinstation zal een loze belofte blijken, tenzij er aan de overkant van het spoor een wijk verrijst van stedelijke proporties, zoals bij Colmschate. De Nederlandse Spoorwegen heeft immers geen belang bij een vijfde station op een al zeer druk bezet traject met passagiers- en goederentreinen tussen Deventer en Almelo, tenzij er grote aantallen reizigers in- en uitstappen.

Wat dan wel? Laten we het antwoord zoeken in de wensen die dorpsbewoners naar voren hebben gebracht tijdens de bijeenkomsten voorafgaand aan de dorpsvisie:

  • een leefbaar en vitaal dorp blijven
  • het dorpse karakter behouden, waaronder de groene dorpsranden
  • realisatie van “passende” woningbouw, met name voor starters en ouderen en liefst voor mensen uit Bathmen.

Veel inwoners stonden tijdens de bijeenkomst in januari 2020 weliswaar open voor groei van het dorp, maar het is de wens van Bathmenaren om kansen op de woningmarkt in eerste instantie in het dorp te behouden voor mensen die momenteel in Bathmen wonen of die een sociale binding met Bathmen hebben.

Aangezien de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp niet in het geding zijn, gaat de prioriteit vanzelfsprekend naar het behoud van het dorpse karakter en de groene dorpsranden en de realisatie van “passende” woningbouw voor starters en ouderen. Wanneer Bathmenaren dit zelf organiseren kunnen zij ook de kansen op de woningmarkt in het dorp behouden, zoals gewenst. De bouw van levensloopbestendige woningen, waar ouderen comfortabel kunnen blijven wonen, zorgt bovendien voor doorstroming op de woningmarkt, zodat er ook ruimte vrij komt voor jongere bewoners (met kinderen).

Hoeveel woningen er moeten komen voor starters en ouderen, is afhankelijk van de animo, maar het is wel duidelijk dat er een inhaalslag op dit gebied moet komen, omdat in de Enk II geen enkele woning is gebouwd voor starters en senioren en in de Enk III nauwelijks.

In elk geval is de vraag naar geschikte woningen voor senioren groot, zo bleek uit een recente inventarisatie en de wachtlijsten bij het Dijkhuis en makelaars. Bovendien wil de (rijks)overheid dat ouderen in hun (levensloopbestendige) woning blijven wonen, omdat de ouderenzorg overbelast raakt.

Zo groeit Bathmen op de gewenste manier, zonder het dorpse karakter te verliezen, dat iedereen zo hartverwarmend vindt. Houd Bathmen dorps, leefbaar en vitaal.

 

Reageren?
Stuur uw reactie naar de Bathmense Krant: redactie@bathmensekrant.nl