Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Inloop-informatiemoment ‘Zonnepark de Bathmense landen’

Inloopbijeenkomst: woensdag 11 juli, 17.00 -21.00 uur, Cultuurhuus Braakhekke

BATHMEN – Even voorstellen: wij, Erik en Jolanda Brilman, zijn in het dagelijks leven werkzaam op ons bedrijf Brilman Bathmen, dat bestaat uit een varkenshouderij, hoogwerkers en verreikerverhuur, akkerbouw en caravanstalling. Daarnaast is Jolanda parttime werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige.Plan presenteren

Op dit moment zijn we al een tijdje oriënterend in gesprek met de gemeente Deventer om een zonnepark te realiseren aan de Bathmense landen in Bathmen. Wij willen graag met een aantal adviseurs en andere betrokkenen ons plan aan u voorleggen en wel op woensdag 11 juli aanstaande van 17.00 tot 21.00 uur. De inloop zal plaatsvinden in Cultuurhuus Braakhekke. Wij willen u dan graag met ons laten meedenken over onder andere het inpassingsplan.

Toen ik (Erik) eind 2015 benaderd werd om deel uit te maken van een Bathmense agrarische energie coöperatie, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Op de lagere school De Rythmeen midden jaren zeventig werden wij er al op gewezen dat de fossiele brandstoffen niet oneindig waren. Ik ging mij zelf destijds al afvragen, hoe dit dan verder moest. Toen sinds 2000 de zonnepanelen in opmars kwamen, werden langzamerhand de panelen een bekend fenomeen in het straatbeeld. Rond 2010 begon de ontwikkeling van de eerste zonneparken. Als agrariër was dit een vreemde gedachte; ik kon mij niet voorstellen dat op de plek waar vroeger gewoon maïs of gras groeide, energie opgewekt ging worden. Niet wetende dat wij nota bene zelf een kleine acht jaar later zelf mogelijkheden zouden gaan zien om mee te helpen om het energievraagstuk op te lossen.

 

Onderzoek coöperatie

Met de energie coöperatie hebben wij de laatste twee jaar verschillende plannen gemaakt en onderzocht. Het doel van onze coöperatie is om Bathmen duurzaam te maken. Zo bleek dat wanneer alle geschikte boerendaken in Bathmen voorzien zouden worden van zonnepanelen, ongeveer 5 tot 15% van het elektra verbruik van Bathmen gedekt zou zijn. Dat is natuurlijk een mooi begin, maar we zien ook dat er nog een flinke opgave is om heel Bathmen duurzaam te krijgen. Wanneer dit in combinatie met het zonnepark ontwikkeld wordt, kan Bathmen als één van de eerste dorpen van Nederland op korte termijn geheel duurzaam worden. Binnenkort komt de eerste infoavond van Noaberenergie coöperatie voor de geïnteresseerden in Cultuurhuus Braakhekke. Op deze avond kunnen mensen zich inschrijven voor zonnepanelen op de boerendaken via de postcoderoos regeling (info volgt).

 

Lokaal houden

Toen wij halverwege 2017 in contact kwamen met DLV energieadvies, bleek dat er op korte termijn dringend behoefte was aan gronden voor ontwikkeling van een energiepark. De ligging van ons 16 hectare grote perceel gelegen aan de Bathmense landen voldoet zich zonder meer aan de randvoorwaarden die door de provincie zijn opgesteld.

Vele gesprekken volgden hierop: waterschap, provincie, gemeente, Prorail, Enexis, adviesbureaus, belastingdienst, landschapsarchitecten, BVB, enz. Evenals veel projectontwikkelaars, die zich in het begin geregeld meldden. Met dergelijke partijen hebben we ook om de tafel gezeten. Wij kwamen er wel achter, dat dat niet was wat we zochten. Bathmen moet ook mee kunnen profiteren. Daarom hebben wij in augustus 2017 besloten om zelf het traject in te gaan, ondersteund door de plaatselijke Energie coöperatie Noaber-energie, CCS energieadvies uit Deventer, Landschapsarchitect de Erfontwikkelaar, Countus, UT Twente en vele anderen die ons geregeld met raad en daad bijstaan.

Participeren

Hoe Bathmen mee kan profiteren is op dit moment nog niet duidelijk. Participeren in het park is zeker een mogelijkheid die wij bekijken. Een ander idee om Bathmen te laten profiteren is het steunen van plaatselijke goede doelen, dit spreekt ons zelf erg aan. Maar mogelijk hebt u zelf een idee dat wij mee kunnen nemen. Wij horen graag uw ideeën.

 

Welkom op 11 juli

Wij, onze adviseurs en andere betrokkenen, staan voor de informatievoorziening over het park met een inloop op 11 juli van 17.00 – 21.00 uur in Cultuurhuus Braakhekke graag voor u klaar om onder een genot van een kopje koffie de plannen aan u voor te leggen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de inloop bij te wonen en/of u wilt graag contact hebben met ons, u kunt ons bereiken op: 06-23784700 of via mail: brilmanbathmen@gmail.com

 

Erik en Jolanda Brilman.