Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Inspraak windverkenning bij gemeenteraad

BATHMEN – Binnenkort staat het onderwerp Windverkenning Deventer op de agenda van de gemeenteraad. Bewoners en andere belanghebbenden zijn op 31 maart en 7 april welkom om hun visie op dit onderwerp met de raad te delen.

Op de woensdagen 31 maart en 7 april aanstaande staat het onderwerp Windverkenning Deventer op de agenda van de gemeenteraad. Het gaat om bijeenkomsten waarin raadsleden zich een beeldvormen over het onderwerp. Bewoners en andere belanghebbenden uit (buurtgemeenten van) Deventer zijn van harte welkom om hun standpunt of ideeën over dit onderwerp met de raad te delen.

Inspreken
U kunt op twee verschillende manieren inspreken over dit onderwerp, namelijk:
Digitaal. U ontvangt een link waarmee u op woensdagsavond 31 maart kunt inspreken;
Fysiek. U wordt op woensdagavond 7 april – wanneer dit past binnen de dan geldende coronamaatregelen – op het stadhuis ontvangen.
De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.

Aanmelden
Wilt u inspreken? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie via e-mailadres griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 32 32. In verband met coronamaatregelen ontvangt de griffie uw aanmelding graag voor vrijdag 26 maart.

Vervolg proces
De raad geeft het College van Burgemeester en Wethouders wensen en bedenkingen mee over de Windverkenning Deventer en het voorgenomen besluit om de zoekgebieden 3 en 13 uit de Windverkenning Deventer aan te wijzen als focusgebieden. Het College legt voor de zomer een definitief voorstel aan de raad voor. Hierover zal de raad na de zomer een definitief besluit nemen.