Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Inwoners uit Lettele, Okkenbroek en Bathmen ontvangen Lintje


Deventer – De 15 ontvangers van de Koninklijke Onderscheidingen staan samen met de burgemeester opgesteld op een stenen trap in de Lebuinuskerk. Ze hebben hun onderscheiding opgespeld.
Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander reikte burgemeester Ron König op vrijdag 26 april in de Lebuinuskerk in Deventer vijftien Koninklijke Onderscheidingen uit.

De volgende personen uit Lettele, Okkenbroek en Bathmen kregen de versierselen opgespeld:

De heer A.J. Bouwmeester
De heer Antoon Bouwmeester ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:
1980 – 2023: schrijver en distributeur Amnesty International
1986 – 2022: chauffeur en adm. medewerker Buurtbusvereniging
1987 – 2005: penningmeester en voorzitter voetbalvereniging Lettele
1993 – 2022: organiseren collecte KWF
2004 – heden: actief lid en penningmeester KBO
2005 – 2014: voorzitter Kulturhus De Spil
2012 – 2023: penningmeester Shantykoor Op Koers
2019 – 2021: chauffeur tafeltje dekje
De heer A.J. Bouwmeester is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G.P. Huis in ’t Veld
De heer Gerard Huis in ’t Veld ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:
2000 – heden: vrijwilliger Revueclub Lettele
2007 – heden: bestuurslid en voorzitter Voetbalvereniging Lettele
2007 – heden: voorzitter Stichting Dorpsarchief Lettele
2016 – heden: lid deelnemersraad Kulturhus de Spil
2017 – heden: vertrouwenspersoon
De heer G.P. Huis in ‘t Veld is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw W. Mandersloot-Knol
Mevrouw Wil Mandersloot-Knol ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:
1971 – 1978: Oprichting AZOZ volleybal vereniging Gorssel
1987 – 1995: lid ouderraad basisschool Zuiderlicht Dronten
2008 – heden: lid commissies Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
2009 – 2017: bestuurslid Bathmense Beeldende Kunst- en Kultuurkring
2013 – 2021: bestuurslid Cultuurhuus Braakhekke Bathmen
2021 – heden: vrijwilliger Woon- en Zorgcentrum ’t Dijkhuis
2022 – heden: opvang Oekraïens gezin
Mevrouw W. Mandersloot-Knol is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A.M. Rekveld-Bloemen
Mevrouw Ans Rekveld-Bloemen ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:
Vrijwillige verdiensten:
1979 – 1985: ouderraad basisschool Sancta Maria
1999 – heden: oprichter, vrijwilliger www.lettele.nl
2001 – 2007: bestuurslid Plaatselijk Belang Lettele, Linde en Oude Molen
2008 – heden: telefooncoördinator Vrijwilligersknooppunt Lettele-Okkenbroek
Mevrouw A.M. Rekveld-Bloemen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer F.H. Smit
De heer Fons Smit ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:
1983 – 2023: bestuurslid en lid Plattelands Jongeren Bathmen
1990 – 2016: leider voetbalteam en lid technische commissie senioren ABS
1999 – 2023: penningmeester Openluchtspel Bathmen
2010 – 2013: redactie boek Leny’s Levens
2013 – 2017: voorzitter werkgroep Open Kerk, Dorpskerk Bathmen – Okkenbroek
2016 – 2023: voorzitter en lid Oudheidkundige Kring Bathmen
2020 – 2021: presentator Thuis in de Kerk, Dorpskerk Bathmen – Okkenbroek
De heer F.H. Smit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G.H. Volkerink
De heer Henk Volkerink ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:
1995 – 1999: bestuurslid basisschool Okkenbroek
1998 – 2010: vrijwilliger dorpshuis Ons Centrum Okkenbroek
2003 – 2021: kunstfietsroute Okkenbroek
2004 – heden: organisator Bazar Commissie
2005 – heden: lid Brunchcommissie, Stichting Okkenbroeks feest
2010 – 2019: mantelzorg moeder
2017 – 2020: bestuurslid en organisator Herensoos Okkenbroek
2022 – heden: bar- en schoonmaakcommissie dorpshuis Ons Centrum Okkenbroek
De heer G.H. Volkerink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw F.J. Volkerink-Rensen
Mevrouw Frieda Volkerink-Rensen ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:
Jaren 90: bestuurslid Plaatselijk Belang Okkenbroek
1998 – 2010: vrijwilliger Dorpshuis Ons Centrum Okkenbroek
2004 – heden: organisator Bazar Commissie
2005 – 2022: lid brunchcommissie Stichting Okkenbroeks feest
2006 – 2015: secretaris Stichting Kulturhus Okkenbroek
2007 – 2015: secretaris Stichting Dorpshuis Ons Centrum
2015 – 2019: mantelzorg schoonmoeder
2016 – heden: mantelzorg moeder
2022 – heden: vrijwilliger Samen Eten
2022 – heden: vrijwilliger Dorpshuis Ons Centrum Okkenbroek
Mevrouw F.J. Volkerink-Rensen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer D.J. de Weerd
De heer Derk Jan de Weerd ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:
1984 – 1999: penningmeester / vicevoorzitter bij de Algemene Bathmense Sportvereniging
2000 – 2014: penningmeester / bestuurslid bij de Deventer IJsclub
2013 – heden: penningmeester / bestuurslid bij de Stichting Realisatie Gedachtengoed Geert Groote (SRGGG) en het Museum het Geert Groote Huis
2016 – 2021: voorzitter kascommissie bij R.K. Parochie H. Lebuinus
2018 – heden: lid kascommissie bij Stichting Vrienden van ’t Dijkhuis in Bathmen
De heer D.J. de Weerd is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.