Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting, collectanten gezocht!

BATHMEN – Van 7 tot en met 13 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats. Collectanten gaan dan langs de deuren in Bathmen en buitengebied om geld op te halen voor concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden. Want een gezond hart is niet vanzelfsprekend.Er is in 55 jaar al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Het blijft van belang dat wij hart- en vaatziekten vroeger kunnen herkennen en opsporen én beter kunnen behandelen. En dat patiënten die een hartinfarct overleefd hebben, een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden

 

Oplossingen

De Hartstichting werkt mee aan deze drie doelen: voorkomen van hartproblemen, snellere hulp in een noodsituatie en betere behandelingen. Binnen deze doelen werken ze aan verschillende oplossingen. Zo zijn er met de hulp van de Hartstichting op veel plaatsen AED’s geplaatst. En werkt de Hartstichting bijvoorbeeld aan een eenvoudige bloedtest waarmee je erfelijke factoren kunt achterhalen en mogelijk hartproblemen kunt voorkomen. Verder onderzoekt de stichting welke signalen er vooraf gaan aan hart- of herseninfarcten. Zodat infarcten op tijd ontdekt of zelfs voorkomen kunnen worden. Lees meer over de doelen en oplossingen op hartstichting.nl.

De Hartstichting werkt mee aan deze concrete doelstellingen. Dat doet zij samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners. Daartoe financieren zij wetenschappelijk onderzoek, geven zij voorlichting en werken zij aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening.

 

Collectanten

Om deze doelen te kunnen behalen blijft de huis-aan-huis collecte een belangrijk bron van inkomen voor de Hartstichting. In Bathmen worden de verschillende goede-doelen collectes nog steeds goed ontvangen. De Hartstichting wil deze collecte dus blijven houden, maar heeft daarvoor nieuwe collectanten nodig. Sommige collectanten hebben 30 jaar meegedaan, en houden er nu mee op, anderen zijn uit Bathmen verhuisd. Er zijn dus nieuwe collectanten nodig. Het gaat om een tijdsinvestering van één keer anderhalf uur in die collecteweek. Het liefst zou der coördinator Bathmen mensen persoonlijk benaderen, maar velen staan niet meer in het telefoonboek, dus daarom deze algemene oproep.

Dringende oproep: geef u op als collectant voor de Hartstichting en kom in actie, anderhalf uur per jaar. Coördinator Bathmen: Elsbeth Wubbe, 0570-541041 of emwubbe@antenna.nl