Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Jaarvergadering Oranjecommissie Bathmen

BATHMEN – Op donderdag 27 oktober houdt de Stichting Oranjecommissie Bathmen haar jaarvergadering om 20.00 uur in ’t Dijkhuis.Aan de orde zullen komen notulen 2015, jaarverslag secretaris en penningmeester en een bestuursverkiezing. Verder worden de feestelijkheden 2017 besproken. Koningsdag en 5 mei. Maar ook de Dodenherdenking op 4 mei staat op de agenda.

De Stichting Oranjecommissie Bathmen hoopt dat heel veel mensen op deze avond met haar mee willen denken. Dat zou voor de Oranjecommissie, die heel erg benieuwd is, ook heel prettig zijn.