Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Jeugd doet alles om ‘De Soos’ open te houden

Actie Behoud Jongerensoos Bathmen slaat voorlopig aan

Actie Behoud Jongerensoos

BATHMEN – De inzamelingsbussen bij de Bathmense middenstand om de huur van Braakhekke voor de Soos te betalen worden goed gebruikt. De eerste bus, geplaatst op de toonbank bij Nick de Negro, is inmiddels geleegd en draagt bij om de financiering van de huur te bekostigen.

Echter het is helaas bij lange na nog niet genoeg om het totale huurbedrag aan Cultuurhuis Braakhekke te kunnen betalen. Op jaarbasis is 7000 euro nodig. De jeugd onderneemt dan ook aanvullende acties en heeft een bankrekeningnummer geopend om de Soos open te kunnen houden.

Bathmenaren kunnen een bijdrage in de huur storten op een binnenkort door de jongeren te openen bankrekening. Ook kleine bijdragen zijn zeer welkom en als we met elkaar allemaal iets doen houdt de Bathmense jeugd een dak boven het hoofd. Voorwaarde is dan wel dat ook het bestuur van Cultuurhuis Braakhekke meewerkt, want zij bepalen uiteindelijk of ze genoegen kunnen nemen met de door de jongeren en overige Bathmenaren bijeengebrachte huursom.

Begin februari is de belangrijke bestuursvergadering van Cultuurhuis Braakhekke waar over het lot van de jongeren Soos wordt beslist. De jongeren hebben ook een DVD verkoop gestart en op de facebookpagina van de Soos kan men voor 2 of 5 euro een DVD kopen waarvan de totale opbrengst naar de huur van Braakhekke gaat.

Bij de foto: Enthousiast nemen de Soos jongeren kennis van de inhoud van de bus geplaatst bij Nick de Negro.