Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Jeugdsoos slooft zich uit

in kelders van Braakhekke

Plan van aanpak moet leegstand voorkomen

BATHMEN – De jongeren van Bathmen houden zich intensief bezig met het overlevingsplan voor hun Soos. Onder de grond in de kelders van Cultuurhuus Braakhekke worden plannen gesmeed en acties voorbereid. Het zal een hels karwei worden om de benodigde huur op te brengen maar de jeugd wil heel graag haar domicilie behouden. Alles is beter dan op straat terecht te komen en de wil om te ‘overleven’ is groot. Bathmen begrijpt dit en de bevolking leeft mee. Er hebben al 30 Bathmenaren geld overgemaakt op de geopende rekening en er is nu 300 euro binnen.

De Bathmense jeugd, totaal zijn ongeveer 50 a 60 jongeren in beeld waarvan er per week ongeveer 25  à 30 de Soos bezoeken, komt nog nauwelijks aan ontspanning toe. Er wordt nog wel eens een kaartje gelegd, een dartpijltje gegooid, een filmpje bekeken of een game gespeeld, maar alles overheersend is nu het ‘plan van aanpak’ om in de kelders van Braakhekke te mogen blijven.

 

Actieplan drijft op gift van betrokken Bathmenaren

Zoals bekend moeten door bezuinigingen bij de gemeente Deventer de jongeren nu zelf de huur aan Cultuurhuus Braakhekke betalen en het kost veel inspanning de 7000 euro op jaarbasis bij elkaar te krijgen. Hun ‘plan van aanpak’ dat in de steigers staat behelst o.a. donateurs werven, organisatie van reünies, kookworkshops, collectes, spooktochten organiseren, lege flessen ophalen en nog veel meer. Dit alles komt in hun actieplan te staan en zal aan wethouder Grijsen worden aangeboden. Belangrijk is dat de Bathmense bevolking onze jeugd blijft ondersteunen. Als iedereen één euro overmaakt is de Soos gered en komen de kelders van Braakhekke niet doelloos leeg te staan. Geef uw gift op rekeningnr.: NL49 RABO 0314 8963 84 o.v.v. Contactteam Soos.