Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Juni carillonmaand:

uitslag carillon en poëzie

Mevrouw Hilly de Boer draagt haar elfje voor.

Mevrouw Hilly de Boer draagt haar elfje voor.

BATHMEN – Vrijdagavond 24 juni hebben op het kerkplein meer dan 60 mensen genoten van het prachtige optreden van de boerendansers Battumse Venne met o.a. het bekoorlijke ‘Kom Jannöken kom’.

Zowel het publiek als de boerendansers hebben genoten van de gemoedelijke sfeer.

Na het optreden werd door Dannie ten Zweege bekend gemaakt wie het mooiste Elfje had geschreven op 10 juni tijdens de avond ‘Carillon en poëzie’. Er waren 16 elfjes ingeleverd, geschreven door talentvolle dichters. Ze zei dat de jury, bestaande uit de heren Jan Achterkamp, Piet Rademakers en zijzelf, hadden gekeken of de beleving van de avond en het carillon erin terug kwamen. De ‘elfjes’ dichtvorm had tien mensen geïnspireerd tot het schrijven van heel leuke gedichtjes, waarbij sterk naar voren kwam met hoeveel genoegen het leven in Bathmen wordt ervaren. De juryleden hadden voor de beoordeling de elfjes gekregen zonder dat ze wisten wie ze geschreven hadden. Nadat de schrijvers hun eigen elfje hadden voorgedragen, maakte juryvoorzitter Dannie de winnaar bekend. De inzending van Annemieke van Es, pseudoniem voor Mieke Rademakers, kreeg de hoogste waardering. Zij kreeg een klein bloemstukje overhandigd. Alle andere schrijvers kregen een reep chocola. Het was een zeer geslaagde avond. De boerendansers en het publiek zien uit naar het optreden op 2 juni 2017.

Het winnende elfje van Mieke Rademakers:

Zomeravond

Vogels fluiten

Het carillon klinkt

Er worden gedichten voorgedragen

Genieten