Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Kerk in het dorp zijn

Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – In onze dorpen Bathmen en Okkenbroek, maar natuurlijk ook in het aangrenzende dorp Lettele, staan drie prachtige dorpskerken. Alle drie heel verschillend qua historie, bouw en inrichting, maar alle drie wel echt een dorpskerk.De centrale ligging van de kerken is dan ook middenin het dorp en de klokken van alle torens vertellen de bewoners hoe laat het is, wanneer de kerk haar deuren opent of wanneer een dorpsbewoner ‘uit de tijd is gegaan’. Een prachtige traditie die gelukkig nog in veel dorpen bewaard is gebleven.

 

Zo is de betekenis van de dorpskerk veel meer dan een gebouw waar de plaatselijke geloofsgemeenschap bij elkaar komt. Als het goed is, is zij ook een plek waar álle mensen uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten rondom lezingen en concerten of bij scharniermomenten in het leven. Men kan daarbij denken aan geboorte en huwelijk, aan afscheid en verdriet of aan andere ingrijpende gebeurtenissen in een dorpsgemeenschap. Want de kerk en het dorp delen, als het goed is, veel met elkaar: gezamenlijke idealen, zorgen, verlangens en wellicht ook gezamenlijke belangen.

Daarom willen onze kerken steeds meer een kerk ván lokale mensen vóór lokale mensen zijn. Denkt u met ons mee? Wees wel:kom!