Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Kerkbalans 2017: met uw gift kunnen de kerken in Bathmen en Okkenbroek behouden worden

BATHMEN-OKKENBROEK – De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. Het thema is dit jaar ‘Mijn kerk verbindt’. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook de leden van de kerken in Bathmen en Okkenbroek de brief met het verzoek om een bijdrage voor Kerkbalans op de mat.

Het thema ‘Mijn Kerk verbindt’ geldt voor de kerkelijke gemeentes Bathmen en Okkenbroek dit jaar wel heel speciaal: na jaren van onderzoeken en bespreken zijn de kerken gefuseerd en eindelijk samen één gemeente geworden. Een inspirerend begin voor het nog verder samen ontwikkelen van één gezamenlijke gemeente!

De kerk krijgt, zoals u weet, geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van kerkleden. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor de kerken. Dankzij deze bijdrage van de leden kan men de belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. Denk hierbij aan de kerkdiensten, maar ook interessante, inspirerende activiteiten zoals de Preek van de Leek, het bezoeken van een klooster of gesprekskringen. En daardoor kunnen de kerken beschikbaar en opengehouden worden voor rouw- en trouwdiensten, concerten en exposities voor zowel kerkleden als niet-kerkleden. Met uw goede gift kunnen de kerken in stand gehouden worden.

Bent u geen lid van de kerkelijke gemeente maar wilt u wel doneren? De rekeningnummers zijn: NL65 FVLB 02261197 18 (Protestantse Gemeente Bathmen), NL06 FVLB 0635808331 (Protestantse Gemeente Okkenbroek).

Voor meer informatie over actie Kerkbalans: www.kerkbalans.nl, www.pgbathmen.nl en www.pgokkenbroek.wordpress.com