Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Kerkbalans 2018: met uw gift kunnen de kerken in Bathmen en Okkenbroek behouden worden

BATHMEN-OKKENBROEK – De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat vanaf 20 januari van start. Het thema is dit jaar ‘Geef voor je kerk’. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. In de week van 22 januari valt ook bij de leden van de kerken in Bathmen en Okkenbroek de brief met het verzoek om een bijdrage voor actie Kerkbalans 2018 op de deurmat.Zoals u wellicht weet zijn vanaf januari 2017 de kerkelijke gemeentes Bathmen en Okkenbroek gefuseerd tot een nieuwe gemeente, genaamd Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek. Een actieve kerkenraad met het pastorale team en de vele vrijwilligers zetten hier wekelijks enthousiast de schouders eronder voor een ‘Levende kerk’ in de beide kerkdorpen. Met het thema ’Geef voor de kerk’ wordt zowel landelijk als in de kerkgemeenten aandacht gevraagd om het voortbestaan van de gemeente met haar predikanten en kerkelijk werkers duurzaam te waarborgen.

De kerk krijgt bijvoorbeeld geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van kerkleden, naast de collectes, giften, legaten, huuropbrengsten van de kerken (o.a. concerten) en mogelijke rendementen uit beleggingen. De inkomsten uit actie Kerkbalans is dé belangrijkste financiële basis voor de kerken. Dankzij deze bijdrage van de leden kan men de belangrijke taken blijven vervullen naast nieuwe plannen maken. Denk hierbij aan de kerkdiensten, maar ook interessante, inspirerende activiteiten zoals de Preek van de Leek, het bezoeken van een klooster of gesprekskringen. Daardoor kunnen de kerken beschikbaar en opengehouden worden voor rouw- en trouwdiensten, concerten en exposities voor zowel kerkleden als niet-kerkleden. Met uw goede gift kunnen de kerken in stand gehouden worden.

Middels de brief (op de deurmat) kunt u uw bijdrage kenbaar waar we als kerkgemeente ontzettend dankbaar voor zijn. Maar denk hierbij tevens aan de mogelijkheden van een duurzaam fiscaal aantrekkelijke gift via schenking/periodieke gift. Bent u geen lid van de kerkelijke gemeente maar wilt u wel doneren? Dat kan op rekeningnummer: NL65 FVLB 0226 1197 18 (CvK PG Bathmen-Okkenbroek) o.v.v. gift Actie Kerkbalans 2018.

Voor meer informatie over actie Kerkbalans en mogelijkheden van een periodieke gift/schenking: www.kerkbalans.nl, www.pgbathmen.nl en www.pgokkenbroek.wordpress.com