Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Kerkuilen rond Bathmen

Grote toename in 2014

Grote toename in 2014

BATHMEN – Door de zachte winters is het aantal muizen in het hele land enorm toegenomen. We kennen de beelden van de door veldmuizen kapotgevreten weilanden in Friesland. Maar ook in Overijssel zijn er veel meer muizen dan een aantal jaren geleden. Dat heeft zo zijn effecten voor de vogels voor wie de muizen de belangrijkste prooidieren zijn. Zo is het aantal broedpogingen van de zeldzame Velduil toegenomen. Hiervan zijn broedgevallen in de polders bij Kampen bekend. In het hele land profiteert de Kerkuil van het gunstige voedselaanbod.

Zo ook in de omgeving van Bathmen, waar de Vogelwerkgroep Bathmen 30 nestkasten heeft geplaatst. Deze kasten bevinden zich op hooizolders, maar  vooral in de halfopen kapschuren. Rondom Bathmen ,maar ook nabij de kernen van Lettele, Okkenbroek, Dorth, Oxe en Colmschate.

Het verloop van het aantal broedpogingen is te zien in de volgende tabel:

 

Jaartal                2008  2009  2010 2011 2012 2013 2014

Broedpogingen   10        3         4        4        9       3      14

Uitgevlogen         32        6       14      13      36      12      4
jongen

 

Hieruit blijkt de invloed van de muizenstand op het aantal broedpogingen.

Op de bezetting van de steenuilenkasten is de invloed van de toegenomen muizenstand niet meetbaar. Het aantal broedgevallen blijft ongeveer 20 stuks. De Steenuil is voor het voedsel kennelijk minder afhankelijk van de muizenstand. Regenwormen en meikevers staan ook op het menu. De winter van 2014-2015 is opnieuw zacht. De Uilenwerkgroep Bathmen is benieuwd of dat in het komend broedseizoen een stijgend aantal broedpogingen en meer jongen zal opleveren. Maar als er volgend jaar een winterperiode volgt met lang een bevroren sneeuwdek zijn de muizen niet meer voor de kerkuil bereikbaar. De stand kan dan snel weer terug vallen naar 3 broedpogingen. De Kerkuil blijft dus kwetsbaar.