Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Kern dorp vrijwillig vuurwerkvrij op oudejaarsavond?

Bathmen uniek in Nederland

BATHMEN – Bathmen doet, voor zover bekend, als eerste dorp in Nederland een poging de dorpskern op oudejaarsavond op vrijwillige basis vuurwerkvrij te maken. De organisatie van ‘Bathmen telt af’ wil 31 december op de Brink, op sfeervolle en gezellige wijze voor de gehele bevolking de jaarwisseling vieren. ‘Met elkaar voor alles en iedereen‘, onder dit motto zijn nu al vele werkgroepen actief en worden plannen gesmeed voor een bijzondere overgang van 2017 naar 2018. Het gezamenlijk aftellen staat hierbij centraal, evenals een groot professioneel vuurwerk.Afgelopen vrijdag heeft Renate Wennemars van De Stentor op pag. 2 haar column gewijd aan ‘vuurwerk‘. Ze noemt de voor- en nadelen en aan het eind van de column verzucht ze: ‘verbied het vuurwerk en dan op elk groot plein, in elk dorp en in elke stad om twaalf uur een groot vuurwerkspektakel, aangestoken door professionals.’

Nu lijkt het erop dat haar wens voor het eerst wellicht in Bathmen realiteit kan worden. Niet dat het in Bathmen verboden gaat worden, verre van dat. Maar wel zal de Stichting Bathmen telt af aan de bewoners van de kern op vrijwillige basis vragen geen vuurwerk af te steken tussen 22.00 uur en 24.00 uur. Als dorpskern denkt men aan het gebied met de volgende globale begrenzing: noordgrens – spoorlijn, zuidgrens – Schipbeek, westgrens – Enklaan, oostgrens – Schipbeeksweg.

In plaats hiervan organiseert men een gezellige dorpse activiteit op de Brink met om twaalf uur een groot spectaculair vuurwerk aangestoken door professionals. Men heeft hier een speciale hoofdsponsor voor gevonden die in een volgende uitgave bekend gemaakt zal worden.

Een dergelijk groot en uniek feest voor de totale bevolking vraagt natuurlijk de nodige inspanningen en middelen. Vele vrijwilligers zijn nu al actief en er zal vooral veel moeite gestoken worden in de opzet de totale bevolking en alle groeperingen, buurten, verenigingen, jongeren, ouderen, basisschool jeugd etc. er bij te betrekken. Ook is de sponsorfinding inmiddels gestart, er is een campagne ontwikkeld en er worden acties voorbereid.

De organisatie is verheugd te kunnen melden dat de eerste sponsor zich al spontaan heeft gemeld. Het betreft: de Bathmense Krant. Wellicht kan Renate Wennemars van de Stentor nu niet achterblijven. Maar in ieder geval kan gesteld worden dat de Bathmense Krant sneller reageert dan De Stentor!