Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

,,Kom 12 februari! Laten we de Bathmense Brink weer mooi maken’’

Oproep werkgroep Plan Brink

Evert van de Weg

BATHMEN – De Brink in Bathmen is het echte centrum van Bathmen. Door de eeuwen heen is die Brink wel steeds weer veranderd en in 1980 is de Brink voor het laatst, na de nodige inspraak, grondig op de schop genomen en opnieuw ingericht. En nu ziet de Brink er nog vrijwel net zo uit als in 1980. Maar toen in 2018 binnen de gemeente Deventer de Dorpsvisie Bathmen werd vastgesteld werd er al snel daarna de Werkgroep Plan Brink Bathmen opgericht vanwege onvrede met de huidige toestand van de Brink.De werkgroep bestaat uit een tiental enthousiaste en betrokken inwoners van Bathmen. Vertegenwoordigers van de gemeente zoals met name wijkmanager Johannes Vermeulen, maar ook andere ambtenaren, worden voortdurend op de hoogte gehouden.

In een gesprek met twee van de werkgroepleden, Sanne van Toor en Meike olde Boerrigter, leggen zij uit wat er sindsdien gebeurd is en vooral wat er nog moet gebeuren.

Sanne van Toor: ,,We zien allemaal dat de grasmat die er nu ligt absoluut niet bestand is tegen de vele evenementen die op de Brink plaats vinden en bij nat weer wordt de Brink dan ook gewoon een modderpoel. Met de andere eisen die je nu aan zo’n belangrijke centrale ontmoetingsruimte moet stellen is de Brink absoluut niet toekomstbestendig. Er moet gewoon snel iets gebeuren.’’

Na een inventarisatieavond in oktober 2018 zijn de vele, soms tegenstrijdige, wensen en ideeën duidelijk samengevat. Het is een hele lijst. Wat belangrijke punten uit de lijst: de Brink moet allerlei functies kunnen gaan vervullen, hij moet toegankelijker worden voor mindervaliden, aantrekkelijker en sfeervoller worden door bij voorbeeld meer verlichting, de terrassen mogen wel groter worden, met meer bankjes eromheen, meer groen, het moet wellicht een autoluwe of misschien zelfs autovrije Brink worden enzovoorts.

Meike olde Boerrigter: ,,Kort daarna hebben we deskundige adviseurs in de arm genomen om ons te helpen bij het proces. Heel belangrijk was dat we op de Motiemarkt in april 2019 duidelijk aanwezig waren en veel raadsleden konden informeren over onze plannen. In juli kregen we daarna van de gemeenteraad een budget van 30.000 Euro om een inrichtingsplan te maken. Dat geld ligt nu op de plank en dus willen we snel door!’’

De werkgroep is druk bezig zich te oriënteren over de financiering door gemeente, provincie en zelfs mogelijke sponsoring. Sanne van Toor: ,,Voor we verder gaan met bij voorbeeld schetsontwerpen, samen met de gemeente en deskundigen, willen we alle geïnteresseerde Battummers, ondernemers en belanghebbenden informeren over de laatste stand van zaken en zo nodig om nóg meer input vragen. Onze slogan is: Open en Transparant’’.

In de bijeenkomst zullen enkele nauw bij de plannen betrokken instanties opening van zaken geven. Meike olde Boerrigter: “Uiteraard zullen wij zelf even de stand van zaken toelichten, maar ook enkele adviseurs die we al ingeschakeld hebben zullen kort het woord voeren. Ons medewerkgroepslid Jackie van Beek, directeur van ’t Dijkhuis, zal wat vertellen over de nieuwbouwplannen van ’t Dijkhuis, omdat die in het ontwerp zeker een rol zullen gaan spelen. Deze bijeenkomst is van groot belang voor de verdere stappen in het proces, dus roept de werkgroep belangstellende Bathmenaren met klem op om op 12 februari om 19.30 uur naar ‘t Dijkhuis te komen!’’

Veel informatie is te vinden op de website van de werkgroep, www.planbrinkbathmen.nl