Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Kom naar het Historisch Informatiepunt van de Oudheidkundige Kring Bathmen

BATHMEN – Het Historisch Informatiepunt (HIP) van de Oudheidkundige Kring Bathmen (OKB) is nu een half jaar open en heeft een plekje gevonden in de bibliotheek en bij de Wereldwinkel. Hebt u er al iets van gemerkt? Waarschijnlijk niet, want de OKB is nog een beetje zoekende hoe de communicatie over en weer met de (toekomstige) leden het best verstevigd kan worden.Eén van de veelgestelde vragen is: “Wat kan ik daar doen bij het HIP?”

Het korte antwoord is:

– vragen stellen over de geschiedenis van Bathmen.

– brengen van documenten, foto’s, films die te maken hebben met de geschiedenis van Bathmen.

“Maar wat wordt bedoeld met de geschiedenis? Is dat alleen over een gebouw, zoals de kerk, of over de Tweede Wereldoorlog?” Nee, het is eigenlijk alles dat zich in Bathmen heeft afgespeeld, van de prehistorie tot gisteren.

Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

– een foto van uw woning / straat zoals het er vroeger uitzag.

– een foto van De Poll of van een overstroming van de Schipbeek.

– de naam of de vroegere bewoners van een boerderij.

– de stamboom van uw familie, voor zover ze in Bathmen gewoond hebben.

– informatie over veldnamen, de landweer of de ruilverkaveling.

– achtergrondinformatie over uw straatnaam, kasteel Arkelstein of het onderwijs.

Niet elke vraag kan bij het HIP direct beantwoord worden. In dat geval wordt de vraag doorgespeeld naar het archief (brandweerkazerne). De OKB-vrijwilligers doen hun best om u zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te antwoorden via e-mail, telefoon of een gesprek.

Hier geldt: Blijf er niet mee tobben, maar ga naar het HIP!

De OKB is ook zeer geïnteresseerd in documenten die aan het archief toegevoegd kunnen worden (als origineel of gescand), maar ook persoonlijke herinneringen wil de OKB graag opnemen of noteren. U hoeft hiervoor geen afstand te doen van uw (beeld)materiaal: nadat het origineel is gescand, krijgt u deze terug.

De OKB is vooral blij met bijvoorbeeld:

– foto’s van gebeurtenissen in Bathmen.

– foto’s van elftallen, uitstapjes, klassenfoto’s, e.d.

– herinneringen over de Tweede Wereldoorlog, onderduikers, wederopbouw.

– informatie over het dagelijks leven, feesten, tradities, …

– kerkbodes van vóór 1970.

– archieven van verenigingen, bedrijven, …

Hier geldt: Gooi het niet weg, deel het met de OKB en ga naar het HIP!

Locatie HIP: Schoolstraat 25, 7437 AE Bathmen. Openingstijden HIP: woensdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en donderdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.