Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Kruispunt diaconaal Deventer

Protestantse Gemeente Bathmen

BATHMEN – Sinds februari is Deventer een platform rijker: het Kruispunt Diaconaal Deventer. Het Kruispunt is ontstaan vanuit het project Zorgzame Kerk van de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie. Vanuit dit project bezonnen de kerken zich op de vraag naar hun verantwoordelijkheid in de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Vanuit Zorgzame Kerk werden er contacten gelegd met de burgerlijke gemeente en zorginstanties om te kijken wat de rol van kerken kan zijn in een situatie waarin de zorg vanuit de overheid minder wordt. In het project ontstond een kleurrijke groep van diaconaal betrokken mensen uit verschillende kerken en organisaties uit de stad en dorpen van de gemeente Deventer. Zij besloten het Kruispunt Diaconaal Deventer vorm te geven. Het Kruispunt wil de stem van mensen in kwetsbare posities versterken richting overheden en organisaties en wil kritisch participeren in overlegsituaties over werk, zorg en welzijn. Namens de diaconieën van de geloofsgemeenschappen is het Kruispunt gesprekspartner van de gemeente en van andere professionele- en vrijwilligersorganisaties. De website van het Kruispunt (www.kruispuntdiaconaaldeventer.nl) bevat een overzicht van verschillende diaconale initiatieven.

In Kruispunt Diaconaal Deventer werken geloofsgemeenschappen samen aan de opdracht en het visioen van Bijbelse barmhartigheid en gerechtigheid. Door te luisteren naar de zorgen en noden van mensen in kwetsbare posities en hen stem geven. Maar voortdurend barmhartig zijn en werken aan gerechtigheid, dat houd je niet lang vol. Daarom komen we elke zondag een uurtje bij elkaar om geïnspireerd en bezield te blijven. Komende zondag bent u om 10.00r weer van harte welkom in de Dorpskerk van Bathmen. Ds. André van den Bor is voorganger en de Cantorij o.l.v. Theo Tobé zingt de sterren van de hemel. Welkom!