Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

De kwaliteit van kinderopvang maakt het verschil!

BATHMEN – Dagelijks met het team van pedagogisch medewerk(st)ers aan de slag met de kwaliteit in de kinderopvang, zodat de kinderen van Kindcentrum Kinderopvang Bathmen een ”rugzak met positieve bagage” meekrijgen.Kinderopvang Bathmen hecht veel belang aan de kwaliteit van het programma waarmee kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen voor zowel de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang.

De medewerkers zijn de afgelopen jaren hiervoor specifiek geschoold in het spelenderwijs begeleiden en ontplooien van de kinderen. De pedagogisch medewerk(st)ers zijn dan ook zeer enthousiast over de resultaten die deze kwaliteitscholingen geven in het dagelijks pedagogisch handelen op de kinderopvang.

Het spelenderwijs stimuleren en het volgen van de leeftijdsgebonden ontwikkeling van een kind is dan ook een belangrijk dagelijks handelen van de pedagogisch medewerk(st)ers geworden. Om te kunnen bepalen wat een kind nodig heeft om verder te komen in zijn ontwikkeling, heb je inzicht en kennis nodig van de totale ontwikkelingsgebieden van het kind.

Na eerdere scholing volgens de methode Piramide en later behalen van het certificaat daarvan, is het gehele pedagogische team de afgelopen maanden geschoold in het leren observeren van de ontwikkelingslijnen en het registreren hiervan door middel van het digitale programma Kijk!

Met behulp van Kijk! observeren de pedagogisch medewerkers nu dagelijks de kinderen in de groep en brengen zij de talenten en behoeften van elk individueel kind in kaart. Met deze gegevens wordt er vervolgens een passend aanbod volgens de methode Piramide gegeven, door middel van spannende en leuke thema’s die aansluiten bij de behoeften en ontwikkelingen van het kind, met als bovenliggend doel het optimaliseren van de kwaliteit van Kinderopvang Bathmen volgens de eisen van de GGD en de Onderwijsinspectie en hiermee de voorwaarden voor de zogenaamde “doorgaande leerlijn“ voor kinderen te bevorderen en te verbeteren.

Volgens locatiemanager Daniëlle Slinkman krijgen kinderen door deze professionele/ kwalitatieve en uitdagende aanpak een goede start en alle kansen om zich als kind in een prettige Rijke-Speel-Leeromgeving te ontplooien.

Het team heeft vanuit het VVE beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie) in samenwerking met de gemeente Deventer en kenniscentrum Sine Limite als enig Bathmense VVE-locatie de training succesvol gevolgd.

Wilt u meer weten over Kinderopvang Bathmen of de VVE-opvang, mail dan naar info@kinderopvangbathmen.nl of kijk op www.kinderopvangbathmen.nl