Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Leden van Verdienste benoemd tijdens Algemene Ledenvergadering van ABS

BATHMEN – Tijdens de algemene ledenvergadering van omni-vereniging ABS op woensdag 21 november 2018 zijn drie personen benoemd als Lid van Verdienste.Onderstaande personen werden voordragen als Lid van Verdienste omdat het Algemeen Bestuur van mening is, dat deze drie personen een aantal overeenkomstige kenmerken hebben:

– een groot hart voor de club.

– dag en nacht op de club aanwezig zijn of er in ieder geval mee bezig zijn.

– altijd op een positieve manier met de jeugd bezig zijn.

– er altijd een beroep op deze personen kan worden gedaan.

 

Allard Kolkman

Allard is als jeugdtrainer begonnen bij ABS voetbal. Waarschijnlijk al in de jaren ’80. Naast het training geven en begeleiden van een team op zaterdag heeft Allard jarenlang op woensdagmiddag extra trainingen gegeven aan de jeugd. Ook heeft Allard de aanzet gegevens tot de jeugdopleiding zoals die er nu is binnen ABS voetbal.

Momenteel zit Allard in het jeugdbestuur en is als wedstrijdsecretaris bij de jeugd actief. Elke zaterdagmorgen en zaterdagmiddag is hij op het voetbalveld aanwezig waarbij hij elke zaterdagmorgen nog een wedstrijdje fluit. (Ik ben er toch, zegt hij dan).

 

Gerwin Lubberding

Gerwin is onafgebroken vanaf 1988 leider en trainer geweest van een pupillenteam. Dit puur als vrijwilliger zonder hier maar een cent voor te hebben ontvangen. Dit betekent wel twee keer per week training geven en op zaterdagmorgen met de jongens op pad voor een wedstrijd. Vanaf 1988 betekent dat hij dit jaar voor het 30e jaar actief is. De manier waarop Gerwin zijn taak uitvoert kan als voorbeeld dienen voor veel trainers en leiders en wordt ook opgemerkt bij andere verenigingen waartegen zijn jeugdteam moet voetballen. Met andere woorden een prima ambassadeur van ABS.

Naast het begeleiden van een pupillenteam maakt Gerwin ook onderdeel uit van de drie personen die de jeugdopleiding vormgeven. Naast twee betaalde krachten doet Gerwin dit belangeloos.

 

Erjan Schoemaker

Ook Erjan is in 1988 begonnen als jeugdleider. Het eerste elftal dat hij onder zijn hoede had was de D2. Ook Erjan heeft in alle volgende jaren verschillende elftallen begeleid en getraind ook nu nog. Ook als scheidsrechter is Erjan al jarenlang actief. Als er geen scheidsrechter komt opdagen of er is weer een scheidsrechterstekort is hij de persoon die dit probleem oplost. Als assistent-scheidsrechter bij ABS 1 heeft Erjan menig wedstrijd gevlagd.

Momenteel zit Erjan in het jeugdbestuur met de portefeuille Technische Zaken. Hierbij hoort ook de jaarlijkse elftalindeling bij de jeugd met de daarbij behorende gesprekken/discussies met ouders die het hier niet mee eens zijn.