Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Leerlingenraad van de Rythmeen zet zich in voor afvalscheiding!

Leerlingenraad

BATHMEN – Twee weken geleden is OBS de Rythmeen, op initiatief van de leerlingenraad, begonnen met het scheiden van papier, plastic, GFT en restafval. De leerlingenraad constateerde dat op school geen afval werd gescheiden, maar thuis wel. Dit kon anders!

Marc Pinkert, de voorzitter van de leerlingenraad, heeft contact gezocht met de Ulebelt en toen is het balletje gaan rollen. Afvalscheiding is een project van de Ulebelt in samenwerking met Circulus-Berkel en de gemeente. In de regio doen al heel erg veel scholen mee.

Het project is een groot succes, ook op de Rythmeen.  Kinderen worden zich bewust van de manieren van afvalscheiding, zijn erg actief bezig met het scheiden en vinden het erg leuk. Ook kreeg de school van de Ulebelt een lesbox met allemaal verschillende lessen erin om de kinderen nog meer te motiveren. Volgend schooljaar gaat de Rythmeen verder met het scheiden van afval.