Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Lelystad Airport – eerst een rondje Bathmen?

Bericht van de Belangenvereniging Bathmen

BATHMEN – Al maandenlang roert een groot deel van Nederland zich over de gevolgen van het open stellen van vliegveld Lelystad voor vakantie-chartervluchten; nu gepland voor 2020, te beginnen met maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar. Na herindeling van het Nederlandse luchtruim in 2023 zou dat kunnen groeien naar 45.000 bewegingen per jaar (een start en een landing zijn elk een ‘vliegbeweging’).De nieuwe Minister van Infrastructuur doet haar best om alle partijen in het betrokken gebied (provincies, gemeenten, belangenverenigingen e.d.) zoveel mogelijk informatie te verschaffen en om hen de gelegenheid te geven hun standpunten kenbaar te maken.

Bij diverse van dergelijke bijeenkomsten met de minister en topambtenaren heeft de Belangenvereniging Bathmen haar zorgen onder de aandacht gebracht. Die consultaties hebben geleid tot aanpassing van de aankomst en vertrekroutes en van de vlieghoogtes, waardoor de verwachte hinder verminderd wordt. Daarentegen is het zgn. ‘wachtgebied’ dat gemiddeld ca. vier keer per jaar gebruikt zal worden, juist naar de regio Lochem-Bathmen verplaatst.

Op 30 mei 2018 heeft een Boeing 737, zo een die het meest gebruik zal maken van Lelystad, 4,5 uur lang alle geplande routes afgevlogen – dus ook langs Bathmen op 2.750 meter: de ‘Belevingsvlucht’ … heeft u ‘m gehoord? Eerlijk gezegd kon ik ‘m nauwelijks onderscheiden van het bestaande vliegverkeer op grote hoogte en van en naar Schiphol.

Dat de uitbreiding van Lelystad doorgaat staat wel vast; kennelijk noodzakelijk om de groei van Schiphol mogelijk te maken en ook – laten we eerlijk zijn – om ons naar onze vakantiebestemmingen te brengen.

 

Namens de Belangenvereniging Bathmen,

Joost Keulen.